Dit formulier is bedoeld voor verloskundigen en andere ketenpartners binnen de Acute verloskunde uit de ROAZ-regio Zwolle. 

Wij vragen jullie voor alle volmeldingen/uitwijkverzoeken/overplaatsingsverzoeken, binnen de Acute verloskunde, onderstaand formulier in te vullen. De sturende partij vult het formulier in. Toelichting: volmeldingen en uitwijkverzoeken worden dus door de 1e lijn ingevuld, overplaatsingsverzoeken worden door het sturende ziekenhuis ingevuld.

Mocht je vragen hebben over de inhoud, stuur dan een mail naar info@netwerkacutezorg.nl.

Toestemming

Door dit formulier in te vullen geef je toestemming aan Netwerk Acute Zorg regio Zwolle en de Focusgroep Acute Verloskunde om deze data te analyseren. De analyse wordt anoniem gedeeld met de Verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV’s) en de Integrale Geboortezorgorganisatie (IGO) uit de ROAZ-regio Zwolle. Dit wordt gedaan om de organisatie van de acute verloskundige zorg in de regio te verbeteren. Deze data worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Definities

De volgende definities worden gehanteerd:

Volmelding

  • Volmelding, maar wel kamers vrij: Je mag komen voor een poliklinische bevalling, maar als er een medische indicatie ontstaat, dan moet je uitwijken naar een ander ziekenhuis tenzij dit een rode indicatie betreft. Het betreft hier dan een absolute noodzakelijkheid.
  • Volmelding, geen kamers vrij: Ziekenhuis is vol voor alles, behalve rood indicaties

In beide gevallen is de route van verloskundige naar ziekenhuis of van ziekenhuis naar ziekenhuis.

Uitwijkverzoek

  • Kun je uitwijken? Het verzoek om, indien reisafstand en status partus het toe laten, naar een ander ziekenhuis te reizen zodat de capaciteit bij de ziekenhuizen beter verdeeld wordt. Als het antwoord nee is dan mag je komen.

De route is van verloskundige naar ziekenhuis.

Overplaatsingsverzoek

  • Het tussen ziekenhuizen verplaatsen van een vrouw en/of baby om niet medische redenen.

De route is tussen ziekenhuizen.

Overige termen

De termen ‘weigering’, ‘stops’ en ‘afbuiging’ worden niet gebruikt.

Formulier Acute verloskunde

DD slash MM slash JJJJ
2. Tijdstip casus(Vereist)
:
Vul hier het tijdstip in van het telefonisch contact
De initialen worden enkel gebruikt om casussen aan elkaar te kunnen koppelen, deze zijn niet te herleiden naar personen. Vul hier geen andere persoonsgegevens in.
5.1a. Het eerste ziekenhuis dat een volmelding/uitwijkverzoek/overplaatsingsverzoek geeft(Vereist)
Vink hier het eerste ziekenhuis aan, dat een volmelding/uitwijkverzoek/overplaatsingsverzoek geeft. Zijn er meerdere? Vul dan hieronder deze vraag nogmaals in, dit geldt ook voor de vragen 5b en 5c.
5.1b. Tot welke schil behoorde dit ziekenhuis in deze casus?(Vereist)
De reisafstand wordt bepaald vanuit het perspectief van de verblijfplaats van de barende/zwangere.
5.1c. Reden waarom volmelding/uitwijkverzoek/overplaatsingsverzoek is gedaan(Vereist)
5.2a. Het tweede ziekenhuis (indien van toepassing) dat een volmelding/uitwijkverzoek/overplaatsingsverzoek geeft. Indien niet van toepassing, ga door naar vraag 6
5.2b. Tot welke schil behoorde dit ziekenhuis in deze casus?
De reisafstand wordt bepaald vanuit het perspectief van de verblijfplaats van de barende/zwangere.
5.2c. Reden waarom volmelding/uitwijkverzoek/overplaatsingsverzoek is gedaan
5.3a. Het derde ziekenhuis (indien van toepassing) dat een volmelding/uitwijkverzoek/overplaatsingsverzoek geeft
5.3b. Tot welke schil behoorde dit ziekenhuis in deze casus?
De reisafstand wordt bepaald vanuit het perspectief van de verblijfplaats van de barende/zwangere.
5.3c. Reden waarom volmelding/uitwijkverzoek/overplaatsingsverzoek is gedaan
7a. Welk ziekenhuis heeft de casus aangenomen?(Vereist)
7b. Tot welke schil behoorde dit ziekenhuis in deze casus?(Vereist)
De reisafstand wordt bepaald vanuit het perspectief van de verblijfplaats van de barende/zwangere.
9. Is de barende thuis bevallen?(Vereist)
Vul een cijfer in van 1 t/m 10, waarbij: 1 = geen stress, 10 = ergst denkbare stress
Vul hier geen persoonsgegevens in
12a. Kwam de volmelding, het uitwijkverzoek of het overplaatsingsverzoek overeen met het dashboard LPZ Geboortezorg?(Vereist)
Vul hier geen persoonsgegevens in
Sleep bestanden hierheen of
Max. bestandsgrootte: 4 MB.