In 2023 hebben we vanuit Netwerk Acute Zorg regio Zwolle een Teach the Teacherdag georganiseerd. Deze dag werd goed ontvangen, dus dat willen we volgend jaar weer doen! Jouw inbreng wordt zeer gewaardeerd. In dit formulier kun je invullen wanneer je bij de Teach the Teacherdag aanwezig zou willen en kunnen zijn, en wat je graag wilt terugzien in de workshops. Hieruit bepalen wij de datum en het dagprogramma.

Naam(Vereist)
Waar heb jij als docent of trainer behoefte aan? Ter inspiratie: in 2023 zijn er workshops geweest over groepsdynamiek; effectieve communicatie en feedback; en interactieve werkvormen. Je kunt ook denken aan tekenen in de zorg, of 4 generaties op de werkvloer.