Roelf Lindeboom, beleidsmedewerker Netwerk Acute Zorg regio Zwolle

Roelf Lindeboom

Beleidsmedewerker en coördinator ROAZ

Over Roelf

Roelf werkt als coördinator ROAZ en adviseur bij Netwerk Acute Zorg regio Zwolle. In die rol zoekt hij de verbinding met ketenpartners om gedragen oplossingen te realiseren voor knelpunten.

Zijn aandachtsgebieden zijn:

  • ROAZ: faciliteren van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen en de daarbij behorende structuur.
  • Leidraad wijziging aanbod acute zorg: aanspreekpunt voor leidraadmeldingen en het vervolgens begeleiden van zorginstellingen in het daarbij behorende traject.
  • Acute zorg: projecten binnen de acute zorg zoals de implementatie Kwaliteitskader Spoedzorgketen met focus op de 13 ROAZ-normen.

‘Met mijn creativiteit, nieuwsgierigheid en mijn analytisch vermogen ben ik altijd op zoek naar een passende oplossing. Ik werk daarin graag samen met anderen. Je kan altijd bij me aankloppen met een vraag of een probleem. Het geeft mij energie als ik je daarmee kan helpen.’

Gegevens

Dr. Spanjaardweg 2-8
8025 BT Zwolle

Teamleden