Richard Spanjersberg, medisch coordinator bij Netwerk Acute Zorg regio Zwolle

Richard Spanjersberg

Medisch coördinator Traumazorg

Over Richard

Richard Spanjersberg werkt als medisch coördinator Traumazorg bij NAZrZ. Daarnaast is hij traumachirurg bij Isala (ziekenhuis met regionale functie Traumacentrum). Zijn aandachtsgebieden zijn:

  • concentratie van traumazorg conform nieuwe levelcriteria multitrauma;
  • organisatie van regionale protocollen en afspraken omtrent triage, overplaatsing en zorg voor (multi)traumapatiënten;
  • coördineren van wetenschappelijk onderzoek en beleidsmatig onderzoek naar alle aspecten van acute zorg;
  • toezien op registratie van de landelijke traumaregistratiegegevens;
  • organisatie onderwijs (refereeravonden, themabijeenkomsten, et cetera) voor traumachirurgen;
  • voorzitter RCPS en onderdeel van ROAZ COVID-19;
  • lid van landelijk beraad traumacentra (adviesorgaan LNAZ).

‘Vanuit wetenschappelijke verenigingen en landelijke overheid wordt in toenemende mate gestuurd op concentratie van zorg en de juiste patiënt op de juiste plaats. Als medisch coördinator kun je in dit proces een waardevolle rol vervullen door enerzijds deze concentratie verder vorm te geven en anderzijds de samenwerking in de regio hierin beschermen, door verbinding te blijven zoeken en gedragen afspraken te maken.

Het combineren van deze aspecten en hiermee een progressieve rol in een veranderend zorglandschap te hebben geeft mij energie om dit zo goed mogelijk vorm te geven. Ook het opzetten van regionale organen zoals rondom COVID-19 het vormgeven van het RCPS voor regionale patiënt verplaatsingen terwijl hier niets voor bestond, zijn zaken waar ik uitdaging in vind en energie uit haal.’

Gegevens

Dokter van Heesweg 2
8025 AB Zwolle

Teamleden