Petra Krijgsman, beleidsmedewerker bij Netwerk Acute Zorg regio Zwolle

Petra Krijgsman

Programmamanager Crisisbeheersing en OTO

Over Petra

Petra’s aandachtsgebied binnen Netwerk Acute Zorg regio Zwolle is de voorbereiding op crisisbeheersing.

‘Ik organiseer activiteiten en projecten om de convenantpartners te ondersteunen en samenwerking te bevorderen in de voorbereiding op rampen en crisis. Ik ontwikkel beleid, draag zorg voor kennisdeling en fungeer als vraagbaak.

Ik zit het Regionaal Steunpunt voor, waar de aanvragen van de convenantpartners worden besproken, de OTO-jaarplannen worden vastgesteld en kennisdelen wordt bevorderd. Op landelijk niveau stem ik af met mijn collega’s binnen de 11 netwerken met het doel de OTO-stimuleringsgelden doelmatig in te zetten. Daarnaast ben ik aanspreekpunt voor de ETS faculty Zwolle.’

Lopende projecten / programma’s zijn:

 • netcentrisch werken – Informatiemanagement;
 • aantoonbaar voorbereid;
 • crisiscommunicatie;
 • kennisgroep cybercrisis;
 • CBRN;
 • Emergo Train System – ETS;
 • integraal crisismanagement;
 • kennisknooppunt RS OTO;
 • Terrorisme Gevolg Bestrijding (TGB);
 • kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO 2.0 – Zelfevaluaties – visitatie;
 • consequenties AMvB;
 • performance support;
 • OTO platform.

‘Ik ben een resultaatgerichte gedreven verbinder met een luisterend oor. Ik motiveer het delen van kennis; samen weten we meer dan één. Woorden die bij mij passen zijn adviseren, motiveren, helpen, analyseren en organiseren.’

Gegevens

Dr. Spanjaardweg 2-8
8025 BT Zwolle

Teamleden