Leonie Prins

Beleidsadviseur Acute zorg

Over Leonie

Leonie Prins is beleidsadviseur Acute zorg en projectleider Zorgcoördinatie. Samen met de verschillende betrokken ketenpartners uit deze ROAZ-regio gaat zij de komende jaren aan de slag met de uitwerking van zorgcoördinatie voor de regio.

‘Mijn aandachtsgebied betreft momenteel 100% zorgcoördinatie. Hier ligt een grote opgave voor het ROAZ vanuit het ministerie van VWS om hier samen met de betrokken ketenpartners uit onze regio invulling aan te geven. De toegankelijkheid en kwaliteit van acute zorg staan onder druk en staat voor meerdere uitdagingen, waaronder een stijgende en complexer wordende zorgvraag en een steeds krapper wordende arbeidsmarkt. Dit is een groeiend probleem.’

‘Daarnaast kost het organiseren van zaken rondom vervolgzorg veel tijd. Zonder maatregelen belanden we in een situatie waarin niet aan alle acute zorgvragen kan worden voldaan. Samen met de ketenpartners ga ik de komende tijd aan de slag om tot een zo goed mogelijke inrichting van zorgcoördinatie te komen voor onze ROAZ-regio met als doel een bijdrage te leveren aan het borgen van toegankelijke en kwalitatieve acute zorg, nu én in de toekomst.’

‘Ik heb een achtergrond in Gezondheidswetenschappen en Bewegingswetenschappen en veel ervaring met projectmatig werken in de zorgsector. Middels het uitwerken van zorgcoördinatie hopen we een bijdrage te leveren aan de oplossingen voor de knelpunten waarmee de burger, de zorgverlener en de regio zelf in toenemende mate te maken krijgt. Hier haal ik veel voldoening uit.’

Teamleden