Ina Kuper, voorzitter ROAZ bij Netwerk Acute Zorg regio Zwolle

Ina Kuper

Voorzitter ROAZ

Over Ina

Netwerk Acute Zorg regio Zwolle is verbonden aan Isala, traumacentrum voor de regio Zwolle. Als lid Raad van Bestuur van Isala is Ina Kuper voorzitter Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ).

‘Het belang van het met elkaar organiseren van de acute zorg in de keten is in het jaar 2020 meer dan ooit bewezen. Ik zie het als mijn taak om de afstemming tussen alle ketenpartners mogelijk te maken. Om leiding te geven aan het ROAZ, maar ook overleggen met individuele ketenpartners als er signalen zijn die daartoe aanleiding geven.

Daarnaast is het mijn streven om de continuïteit van de acute zorg te waarborgen en het komen tot de besluiten die voor de patiënten / cliënten toegevoegde waarde hebben, zowel regionaal als landelijk in de ALV van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), mogelijk te maken.

Elke patiënt met een acute zorgvraag moet deze zorg tijdig en adequaat kunnen krijgen. Daarbij mogen bedrijfsmatige zaken of concurrentieoverwegingen geen rol spelen.’

Gegevens

Dr. Spanjaardweg 2-8
8025 BT Zwolle

Teamleden