Heleen Wolfs

Beleidsadviseur Acute Zorg

Over Heleen

Heleen is werkzaam bij het Netwerk Acute Zorg regio Zwolle als beleidsadviseur Acute Zorg. Heleen richt zich voornamelijk op de Acute Verloskunde, en hiermee de uitvoering van de bijbehorende opgave uit het ROAZ-plan.

Heleen heeft een achtergrond in de Bewegingswetenschappen en Health Sciences en heeft hiervoor ervaring opgedaan bij verschillende zorgorganisaties, waaronder gehandicaptenzorg, ouderenzorg en een ziekenhuis.

“In mijn vorige functie als trainee heb ik veel geleerd over verschillende vormen van zorg en zorgorganisaties. Het is fijn om andere perspectieven mee te kunnen brengen naar het Netwerk. Ik wil graag leren de verbinding te leggen en de verschillende ketenpartners samen te brengen, om zo tot gedragen oplossingen te komen voor de knelpunten die op dit moment binnen de acute zorg spelen. Hier krijg ik veel energie van! Grote uitdagingen die voor ons liggen kun je namelijk niet alleen oplossen. Ik vind het mooi om daar binnen de acute zorg iets in te kunnen betekenen.”

Gegevens

Dr. Spanjaardweg 2-8
8025 BT Zwolle

Teamleden