Annemieke Aalbers – Hiemstra

Coördinator Educatie

Over Annemieke

Annemieke is coördinator Educatie bij Netwerk Acute Zorg regio Zwolle. Voorheen was zij coördinator Traumaregistratie binnen het Netwerk.

‘Wat ik heel leuk vind aan Educatie is dat ik meer in verbinding sta met de zorgprofessionals in de keten. Je merkt dat er echt behoefte is aan het opdoen van kennis en het uitwisselen van ervaring met andere zorgprofessionals. Daarnaast vind ik het geweldig om het enthousiasme te zien bij de zorgprofessionals die bij ons komen om als docent hun kennis over te dragen aan collega’s en zo bij te dragen aan regionale verbinding. Daarbij past het organiseren van de Teach the teacher, waarmee we de docenten extra handvatten willen geven om zelfverzekerd voor de groep te staan en ervaringen uit te wisselen met elkaar.’

Specifieke aandachtsgebieden van Annemieke zijn:

  • De scholingen (aanspreekpunt voor met name IC- en CC-scholingen);
  • Het opzetten van nieuwe modules;
  • Het verbeteren van processen rondom de scholingen.

Annemieke krijgt veel energie van het verbeteren van processen om deze efficiënter in te richten, zoals verbeteringen aan het leerportaal, processen van jaarplanning, declaratie en evaluatie, en digitalisering.

‘Ik heb verschillende rollen vervuld in de zorgsector, van medische beeldvorming tot kankeronderzoek, en hierbij veel onderwijs gehad. Ik weet dus hoe het is om aan de andere kant te staan en ook om zelf te presenteren. Ik heb het altijd interessant gevonden om te zien hoe kennis wordt overgedragen, hoe je mensen aangehaakt houdt en hoe de groepsdynamiek is. Het is hierbij heel belangrijk om aan te sluiten bij de behoefte van onze ketenpartners.’

Gegevens

Dr. Spanjaardweg 2-8
8025 BT Zwolle

Teamleden