In de Leidraad wijziging aanbod acute zorg staan de taken en acties beschreven voor individuele zorgaanbieders en het regionaal overleg acute zorgketen (ROAZ) wanneer een zorgaanbieder het voornemen heeft tot een wijziging in het aanbod van acute zorg.

Deze Leidraad spreekt over ‘wijziging aanbod acute zorg’, hiermee wordt bedoeld het voornemen tot het geheel of gedeeltelijk beëindigen of opschorten van acute zorg op een bepaalde locatie zoals beschreven in de algemene maatregel van bestuur (AMvB) en de ministeriële regeling.

Vragen?

Heeft u vragen over de leidraad? Neem dan contact op met Roelf Lindeboom via info@netwerkacutezorg.nl.