Met risicobeheersing identificeer en beoordeel je risico’s en definieer je vervolgstappen. Het is goed om de risico’s van een organisatie in kaart te brengen. Dit geldt voor de ‘reguliere bedrijfsvoering’ van de organisatie, maar ook voor de risico’s op én van rampen en crises.

Risico-inventarisatie

Met het oog op rampen en crises inventariseer je interne, maar ook externe risico’s. Bij interne risico’s kun je denken aan een stroomstoring, een grote brand of bijvoorbeeld een cyberaanval. Externe risico’s zijn bijvoorbeeld het vrijkomen van gevaarlijke stoffen in de directe omgeving van de organisatie, of een crisis bij een leverancier van de organisatie.

Impact en kans

Het is belangrijk je bij ieder risico af te vragen welke impact dit heeft op de organisatie, maar bijvoorbeeld ook op cliënten en medewerkers. Ga ook na hoe groot de kans is dat dit risico kan plaatsvinden? Na dit in kaart te hebben gebracht, kun je de risico’s prioriteren.

Risico’s input voorbereiding rampen en crises

De risico inventarisatie én de weging van de in- en externe risico’s vormen samen de input voor de voorbereiding op rampen en crises. Kun je de kans beperken op bepaalde risico’s? Neem dan maatregelen. Ook kun je een crisisorganisatie oprichten, die zich bezighoudt met de ‘incidentbestrijding’ en besturing. Dit kun je vastleggen in een Integraal crisisplan.