NAZrZ coördineert de traumaregistratie in de regio

Een goed functionerende traumazorgketen kan voor traumapatiënten* het verschil betekenen tussen volledig herstel en blijvende gezondheidsschade en zelfs tussen leven en dood. Om de zorgketen continu te verbeteren zijn gegevens nodig: de traumaregistratie. In 2007 werd daarom de landelijke traumaregistratie (LTR) opgericht. Het VWS wees destijds de 11 traumacentra in Nederland aan voor de regionale coördinatie van de traumaregistratie. Via het regionale Acute zorgnetwerk verzamelen ziekenhuizen gegevens voor de traumaregistratie. De landelijke dataset die hiervoor sinds 2014 gehanteerd wordt heet LTR European Dataset.

*Traumapatiënt. Een persoon die lichamelijk letsel heeft opgelopen als gevolg van een trauma (externe oorzaken; wond, val, botbreuk, ongeval).

Gegevens voor traumaregistratie

In de traumaregistratie worden gegevens vastgelegd over traumapatiënten die binnen 48 uur na het ontstaan van het letsel worden gezien op de SEH en naar aanleiding daarvan acuut worden opgenomen, overgeplaatst naar een ander ziekenhuis, of overlijden op de SEH. Deze gegevens worden gebruikt voor beleidsvorming, kwaliteitsbewaking en -bevordering van de traumazorg. Ook worden de data gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.

Ketenregistratie

De traumaregistratie is een ketenregistratie en onderscheidt zich daarmee van veel andere registraties in de zorg. Zo worden in de traumaregistratie gegevens vastgelegd vanaf het tijdstip van het ongeval, de prehospitale opvang tot en met het ontslag uit het ziekenhuis. Op basis van een set vastgestelde gegevens biedt de traumaregistratie inzicht in de kenmerken van de patiënten en hun letsels, de weg die patiënten afleggen in de keten en de uitkomst van zorg. Ieder jaar wordt landelijk een overzicht uitgegeven met de belangrijkste resultaten van de LTR. Daarnaast voorziet het Netwerk Acute Zorg regio Zwolle de aangesloten ziekenhuizen van specifiekere resultaten.

Traumaregistratie 2022 in beeld

In onderstaande infographic zijn de belangrijkste traumaregistratiecijfers van 2022 te zien van ROAZ-regio Zwolle. De landelijke jaarrapportages vindt u op de website van LNAZ.