Regioscholing IC

De Regioscholing IC is ontwikkeld voor IC-verpleegkundigen met als doel het versterken van de regionale overdracht van kennis en werkwijze tussen de IC-verpleegkundigen uit de verschillende ziekenhuizen. Dit wordt o.a. gedaan door casuïstiek in groepjes en plenair te bespreken, maar ook door interactie tijdens de presentaties. De scholing is opgezet vanuit het principe ‘van, voor en door’ het veld. De samenwerking tussen professionals staat hierbij centraal. Dit betekent concreet dat de dagcoördinatoren en docenten van deze scholing werkzaam zijn in de ziekenhuizen in deze regio. Ook wordt de scholing mede vormgegeven door een expertgroep, deze bestaat uit IC-verpleegkundigen uit de verschillende ziekenhuizen. Zij vertegenwoordigen de verpleegkundigen en denken bijvoorbeeld mee over de onderwerpen van de scholing en evalueren de inhoud van de scholingsdagen. Door structureel de bijscholingen te volgen, blijven de IC-verpleegkundigen voldoen aan de eindtermen van de IC-opleiding.

Zeven modules

De regioscholing IC is modulair opgezet en bestaat uit zeven modules:

  • Hemodynamiek – voorbeeldonderwerpen zijn: bloedrukregulatie, cardiac output regulatie, Picco/Swanganz en soorten shock.
  • Cardiologie – voorbeeldonderwerpen zijn: hartfalen, ECG, ritme en geleidingsstoornissen en externe pacemaker.
  • Ventilation – voorbeeldonderwerpen zijn: respiratoire insufficiëntie, invasieve beademing op de IC, mobilisatie en ontwennen van de beademing.
  • Neurologie – voorbeeldonderwerpen zijn: EMV score, de neurologische patiënt op de IC, transport van de IC-patiënt en een delier en dan?
  • Interne aandoeningen (1) – voorbeeldonderwerpen zijn: stolling, nierinsufficiëntie en gastro-intestinale stoornissen.
  • Interne aandoeningen (2) – voorbeeldonderwerpen zijn: elektrolytenstoornissen, de oncologische patiënt op de IC en intoxicaties.
  • Psychosociaal – voorbeeldonderwerpen zijn: moreel beraad, besluitvorming, familiebegeleiding, impact IC-opname en orgaantransplantatie.