Versie 22-09-2022

Wie zijn wij?

Om de acute zorg in Nederland goed te regelen, is ons land verdeeld in 11 regionale acute zorgnetwerken. Ieder netwerk is verbonden aan een van de 11 traumacentra die Nederland telt. Voor Netwerk Acute Zorg regio Zwolle (NAZrZ) is dit Isala. Samen vormen de 11 acute zorgnetwerken het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Onze regio omvat de gebieden rondom Harderwijk, Apeldoorn, Deventer, Zutphen, Zwolle, Meppel en Hardenberg. Lees meer op onze site

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website of omdat u zich inschrijft voor één van onze bijeenkomsten en/of scholingen of een ander doeleinde.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor het organiseren van bijeenkomsten en/of scholingen waar u zich voor aangemeld heeft of heeft aangegeven hierin geïnteresseerd te zijn en voor de nieuwsbrief waarvoor u zich heeft ingeschreven. Ook kan het zijn dat, in het geval van een specifieke vragenlijst, wij uw gegevens vragen t.b.v. een werkgroep of focusgroep om de kwaliteit te verbeteren.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

De persoonsgegevens die wij verwerken voor bijeenkomsten, scholingen en/of de nieuwsbrief zijn hieronder vermeld. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.

  • NAW gegevens, bedrijfsgegevens, functie, (e-mail)adres en andere contactgegevens;
  • Gegevens t.b.v. het aanvragen van accreditatiepunten bij bijeenkomsten en scholingen, zoals BIG-nummer en geboortedatum.
  • Gegevens t.b.v. werk- of focusgroepen, denk hierbij aan geanonimiseerde casussen.
  • Voor bijeenkomsten waarbij een maaltijd wordt verzorgd kan eveneens informatie over uw allergie of maaltijdvoorkeuren worden verwerkt.

Alle door bezoeker c.q. gebruiker van www.netwerkacutezorg.nl aan het NAZrZ verstrekte gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en worden uitsluitend gedeeld met de personen belast met het organiseren van de bijeenkomsten en/of scholingen of in het geval van een specifieke vragenlijst, met professionals die deelnemen aan een focus- of werkgroep. Voor het organiseren van congressen kan gebruik gemaakt worden van een extern bureau. Als er gebruik wordt gemaakt van een extern bureau dan heeft het NAZrZ hiermee een verwerkersovereenkomst gesloten waarmee uw persoonsgegevens overeenkomstig de AVG worden verwerkt.

Tenzij expliciet anders kenbaar gemaakt, zoals hierboven, worden uw persoonsgegevens niet door het NAZrZ bekend gemaakt aan derden, behoudens indien dit per wet is vereist of door autoriteiten wordt verlangd, of met uitdrukkelijke toestemming van u.

Bewaartermijn persoonsgegevens

De bewaartermijn van persoonsgegevens is voor ieder onderdeel, waarvoor deze gegevens worden ingevuld, verschillend. Voor geaccrediteerde scholingen geldt een verplichte bewaartermijn van vijf jaar. Voor bijeenkomsten en focusgroepen geldt dat de gegevens worden verwijderd, nadat de bijeenkomst of het project volledig is afgerond en de gegevens niet meer nodig zijn.

Google Analytics

NAZr maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de eventuele Adwords-advertenties van NAZrZ bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Google Analytics is zo ingesteld dat IP-adressen worden geanonimiseerd. De aldus verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan NAZrZ te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Netwerk Acute Zorg regio Zwolle heeft hier geen invloed op. NAZrZ heeft Google geen toestemming gegeven om via NAZrZ verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw gegevens.
Als u wilt weten welke persoonsgegevens het NAZrZ van u verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Het NAZrZ behandelt uw verzoek binnen 4 weken. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

U kunt uw schriftelijke verzoek sturen aan:
Netwerk Acute Zorg regio Zwolle
t.a.v. Inge Boomkamp
Postbus 10400
8000 GK Zwolle

Mocht u het niet eens zijn met de wijze waarop het NAZrZ omgaat met uw persoonsgegevens dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen

Heeft u na het lezen van dit privacy statement nog vragen neemt u dan contact op met onze Privacy Officer via privacy.functionaris@isala.nl 

Wijzigingen

Het NAZrZ behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen. Het meest actuele privacy statement is te vinden op www.netwerkacutezorg.nl.
Wij adviseren u regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien het NAZrZ een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop zij persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website en in onze nieuwsbrief.