Regio

10 regionale acute zorgnetwerken

Om de acute zorg in Nederland goed te regelen, is ons land verdeeld in 10 regionale acute zorgnetwerken. Ieder netwerk is verbonden aan een – of twee – van de 11 traumacentra die Nederland telt. Voor het NAZrZ is dit Isala. Samen vormen de 10 acute zorgnetwerken het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

Onze regio

Ieder netwerk verbindt een eigen regio. Voor NAZrZ omvat de regio de gebieden rondom: Harderwijk, Apeldoorn, Deventer, Zutphen, Zwolle, Meppel en Hardenberg.
We grenzen aan de werkgebieden van Netwerk Acute Zorg Euregio, Acute Zorgregio Oost, Netwerk Acute Zorg Midden-Nederland, Netwerk Acute Zorg Noord-Holland/Flevoland en Acute Zorg Netwerk Noord Nederland. Een belangrijk instrument om de zorg binnen onze regio op elkaar af te stemmen is het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ). Het NAZ coördineert deze overleggen.

Veiligheidsregio’s

Onze regio heeft een overlap in werkgebied met de Veiligheidsregio’s/GHOR IJsselland (valt volledig binnen onze regio) en Noord- en Oost-Gelderland (NOG) (valt deels binnen onze regio).

De Veiligheidsregio/GHOR IJsselland omvat 11 gemeenten die ook allemaal vallen onder NAZrZ. Dit zijn de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Ommen, Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle.

Veiligheidsregio/GHOR Noord- en Oost-Gelderland bestaat uit 22 gemeenten en heeft deels overlap met de gemeenten die vallen onder NAZrZ. De gemeenten die ook binnen onze regio vallen, zijn Brummen, Zutphen, Lochem, Voorst, Apeldoorn, Epe, Heerde, Hattem, Oldebroek, Elburg, Nunspeet, Harderwijk, Ermelo en Putten.

Daarnaast vallen de gemeenten Meppel en De Wolden ook binnen onze regio. Zij vallen onder de Veiligheidsregio Drenthe.

Oost 3

De Veiligheidsregio’s werken onderling ook veel samen. Zo is er in onze regio het samenwerkingsverband Oost 3. Dit bestaat uit de Veiligheidsregio’s IJsselland, Noord-Oost Gelderland en Twente.

Ketenpartners

Alle zorginstellingen en professionals die binnen de acute zorgketen een rol spelen, noemen wij ketenpartners. Als Netwerk Acute Zorg regio Zwolle is het ons doel deze ketenpartners dagelijks te verbinden. Goede afstemming onderling is essentieel voor het leveren van goede kwaliteit van zorg voor patiënten die acute zorg nodig hebben. Samen zorgen de ketenpartners er dag en nacht voor deze regio in een volledig aanbod van acute zorg te voorzien.

Lees meer

Recente nieuwsberichten