Ketenpartners in onze regio

Alle zorginstellingen en professionals die binnen de acute zorgketen een rol spelen, noemen wij ketenpartners. Samen zorgen de ketenpartners er dag en nacht voor deze regio in een volledig aanbod van acute zorg te voorzien. Benieuwd wie onze ketenpartners zijn?

Samenwerken in de regio

Als Netwerk Acute Zorg regio Zwolle (NAZrZ) is verbinden ons dagelijks doel. Wij verbinden alle zorginstellingen en professionals die binnen de acute zorgketen in onze regio een belangrijke rol spelen. Zij zijn onze ketenpartners en zijn allemaal vertegenwoordigd in het ROAZ. In deze regio werken wij samen met ambulancezorg, huisartsen, GGD’en, Verpleging Verzorging en Thuiszorg (VVT), GGZ-organisaties met een crisisdienst, GHOR/Veiligheidsregio’s, verloskundige zorg, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties.

Goede kwaliteit van zorg

Een goede afstemming tussen de ketenpartners is essentieel voor het leveren van goede kwaliteit van zorg voor patiënten die acute zorg nodig hebben. Samen zorgen onze ketenpartners dag en nacht voor een volledig aanbod van acute zorg in deze regio. Dit geldt voor zowel de acute dagelijkse zorg, als de zorg tijdens een crisis of ramp.

Uitwisselen kennis en kunde

Als Netwerk brengen wij ketenpartners bij elkaar voor overleg en organiseren bijeenkomsten en trainingen om kennis en kunde uit te wisselen. Via registraties en audits maken we verbeterpunten inzichtelijk en helpen deze door te voeren. Dit doen wij niet alleen voor de reguliere acute zorg, maar wij helpen onze ketenpartners ook om zich voor te bereiden op rampen en crises (opgeschaalde zorg). Dit doen we via het stimuleringsprogramma Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO).

Onze ketenpartners