Netwerk Acute Zorg regio Zwolle: verbinden is ons dagelijks doel

Als na een ongeluk of ramp elke seconde telt, moeten zorgverleners en -instellingen binnen een regio elkaar blindelings kunnen vinden en vertrouwen. Dat kan alleen als zij van elkaar weten hoe zij werken, wie waar verantwoordelijk voor is en op welke locatie een specifieke patiënt de juiste zorg krijgt.

Als Netwerk Acute Zorg regio Zwolle (NAZrZ) is verbinden ons dagelijks doel. Wij verbinden alle zorginstellingen en professionals die binnen de acute zorgketen in onze regio een belangrijke rol spelen. Zij zijn onze ketenpartners. We brengen hen bij elkaar voor overleg en organiseren bijeenkomsten en trainingen om kennis en kunde uit te wisselen. Via registraties, onderzoek en audits maken we verbeterpunten inzichtelijk en helpen deze door te voeren. Ons werkterrein is de acute zorg, waarvan de traumazorg een onderdeel is. Wij coördineren niet alleen de reguliere acute zorg, maar helpen onze ketenpartners ook om zich voor te bereiden op rampen en crises (opgeschaalde zorg). Dit doen we via het stimuleringsprogramma Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO).

Traumacentra en acute zorgnetwerken

Om de acute zorg in Nederland goed te regelen, is ons land verdeeld in 10 acute zorgnetwerken, die gekoppeld zijn aan 11 traumacentra. Voor NAZrZ is dit Isala. Samen vormen de acute zorgnetwerken het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Onze regio omvat de gebieden rondom Harderwijk, Apeldoorn, Deventer, Zutphen, Zwolle, Meppel en Hardenberg. Wij grenzen aan de werkgebieden van Netwerk Acute Zorg Euregio, Acute Zorgregio Oost, Midden Nederland/Utrecht, Traumanet AMC en Acute Zorg Netwerk Noord Nederland. Een belangrijk instrument om de zorg binnen onze regio op elkaar af te stemmen is het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ). NAZrZ coördineert deze overleggen.

ROAZ

Een belangrijk instrument om de zorg binnen onze regio op elkaar af te stemmen is het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ). Het NAZrZ coördineert deze overleggen. Binnen het ROAZ stemmen alle ketenpartners met elkaar af hoe er optimaal samengewerkt kan worden om ervoor te zorgen dat de patiënt altijd zo snel mogelijk op de juiste plaats terecht kan. Lees meer

Acute zorg

Moeten er ook ‘s nachts SEH-artsen aanwezig zijn in elk ziekenhuis? Hoelang mag de aanrijtijd zijn van een ambulance? Moet een patiënt met bepaalde klachten direct opgenomen worden of is thuismonitoring mogelijk? Als NAZrZ verbinden wij onze ketenpartners met elkaar om afspraken te maken, samen te leren en werkwijzen op elkaar af te stemmen. Lees meer

Educatie

Binnen het NAZrZ geloven we in verbeteren door verbinden. Daarom verzorgen we een breed aanbod aan regionale trainingen, e-learnings en praktijk- en scenariotrainingen. Voor artsen en verpleegkundigen tot kraamverzorgenden en voor communicatiemedewerkers tot bestuurders. Voor de dagelijkse acute zorgverlening ketenbreed én de opgeschaalde zorg. Lees meer

Registratie

Een goed functionerende traumazorgketen kan voor traumapatiënten* het verschil betekenen tussen volledig herstel en blijvende gezondheidsschade en zelfs tussen leven en dood. Om de zorgketen continu te verbeteren zijn gegevens nodig: de traumaregistratie. In 2007 werd daarom de landelijke traumaregistratie (LTR) opgericht. Lees meer

Crisisbeheersing en OTO

Hoe werk je samen met andere zorginstellingen als een hack de toegang tot alle patiëntendossiers onmogelijk maakt? Hoe vang je een groot aantal patiënten op na een ramp? Wij helpen ketenpartners zich beter en aantoonbaar voor te bereiden op rampen door opleiden, trainen en oefenen (OTO) te ondersteunen en regionale projecten op te starten. Lees meer

Ketenpartners

Alle zorginstellingen en professionals die binnen de acute zorgketen een rol spelen, noemen wij ketenpartners. Als Netwerk Acute Zorg regio Zwolle is het ons doel deze ketenpartners dagelijks te verbinden. Goede afstemming onderling is essentieel voor het leveren van goede kwaliteit van zorg voor patiënten die acute zorg nodig hebben. Samen zorgen de ketenpartners er dag en nacht voor deze regio in een volledig aanbod van acute zorg te voorzien. Lees meer

De ambulancezorg staat via meldkamer en ambulanceposten 24 uur per dag startklaar om de juiste zorg op het juiste moment te kunnen leveren.

De Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) met crisisdienst is onderdeel van de acute zorgketen. Zij staan ieder moment klaar voor mensen in crisissituaties.

GGD IJsselland en Noord- en Oost Gelderland zijn onderdeel van de acute zorgketen in deze regio.

De huisartsenposten nemen de taken van de huisarts over in de avond, nacht en het weekend. De Huisartsenkringen vertegenwoordigen de huisartsen die de zorg in de dagsituatie verzorgen.

Veiligheidsregio/GHOR IJsselland en Noord- en Oost Gelderland zijn onderdeel van de acute zorgketen in deze regio.

In verloskundig samenwerkingsverbanden (VSV) werken verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden, kinderartsen, ziekenhuizen en de jeugdgezondheidszorg samen rondom geboortezorg.

Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) zijn er wanneer iemand niet meer volledig zelfstandig thuis kan wonen.

De ziekenhuizen in deze regio zijn Gelre Ziekenhuizen, Deventer Ziekenhuis, Saxenburgh Medisch Centrum, Ziekenhuis st. Jansdal en Isala.

Het team