Doelstelling

Integrale verbetering van de traumazorg in ROAZ-regio Zwolle.

Omschrijving

Op dit moment voldoet de ROAZ-regio Zwolle niet aan de concentratienorm voor multitraumapatiënten. Zoals afgesproken in het IZA heeft Zorginstituut Nederland samen met betrokken zorgpartijen een advies opgesteld over hoe de implementatie van deze norm kan worden bevorderd.

Het doel is dat vanaf 1 januari 2024 landelijk voldaan wordt aan de concentratienorm. Met andere woorden, vanaf dan moet 90% van alle multitraumapatiënten in Nederland direct in een traumacentrum gepresenteerd worden. Vanaf 1 januari 2025 dient elke regio individueel te voldoen aan deze norm. Het niet behalen van de norm kan gevolgen hebben voor de level-1 status van een ziekenhuis (traumacentrum) en daardoor voor de beschikbaarheid van multitraumazorg in de regio. In deze regio is Isala (locatie Zwolle) het traumacentrum. Uitgangspunt: De juiste traumapatiënt op de juiste plek.

Subdoelen

 • De juiste traumapatiënt op de juiste plek.
 • Intensieve samenwerking.
 • Gezamenlijke visie.

Afspraken

Voor deze opgave zijn onderstaande drie afspraken geformuleerd:

 • 6a. Inrichten van casuïstiekbesprekingen
 • 6b. Organiseren van kennissessies en Regionaal Trauma Overleg Kerngroep trauma
 • 6c. Analyse groep ISS≥16
 • 6d. Implementatie Trauma Triage App
 • 6e. Implementatie spoedeisendehulpterugkoppeling (volgend op programma Met Spoed Beschikbaar)
 • 6f. Inventariseren behoefte en inrichten van scholing ambulanceprofessionals
 • 6g. Ontwikkelen en uitdragen van gezamenlijke regiovisie op traumazorg

Contactpersonen

 • Opgavecoördinator: Nathanie Baron, beleidsadviseur Netwerk Acute Zorg regio Zwolle
 • Ambassadeur: Ina Kuper, lid Raad van Bestuur Isala en Piet Huizinga, bestuurder Ambulance IJsselland
 • Werkgroep: Kerngroep Trauma

Nieuwsberichten