Doelstelling

Komen tot een situatie waarin optimale digitale gegevensuitwisseling plaatsvindt en data gebruikt wordt om inzicht te krijgen in de patiënt/cliëntstromen en knelpunten in de acute zorgketen in de regio.

Omschrijving

De zorg is én wordt steeds intensiever en vaker verdeeld over meerdere (acute) zorgpartijen (inclusief de patiënt/cliënt zelf). Samenwerking tussen de verschillende (acute) zorgpartijen is daarom cruciaal. Om goed samen te kunnen werken is inzicht in data en goed werkende digitale gegevensuitwisseling nodig tussen de verschillende (acute) zorgpartijen.

Subdoelen

 • De acute zorgverlener heeft een overzicht van alle noodzakelijke actuele gegevens van de patiënt/cliënt op het juiste moment (inclusief toestemming van de patiënt/cliënt, dit ligt echter buiten de regionale invloedssfeer).
 • Acute zorgpartners werken toe naar uniforme registratie van patiënt/cliëntgegevens.
 • Acute zorgpartners creëren goed inzicht en overzicht van de systemen die worden gebruikt en stimuleren best practices.
 • Acute zorgpartners hebben een verbetercyclus ingericht voor de uitwisseling van de digitale gegevens.
 • Acute zorgpartners moeten voldoen aan wet- en regelgeving en de laatste informatiestandaarden om ervoor te zorgen dat gegevensuitwisseling in acute situaties goed geregeld is.
 • Acute zorgpartners conformeren zich aan de afspraken, die gemaakt zijn in de ROAZ-regio.
 • Acute zorgpartners richten structureel datamanagement in om meer inzicht te verkrijgen in de patiënt/ cliëntstromen en knelpunten in de acute zorgketen.
 • Herijking van het ROAZ-beeld, tenminste iedere drie jaar, in de gehele acute zorgketen.

Casus

Mehmet heeft een hartkwaal en wordt tijdens zijn werk onwel. De medische gegevens die bij zijn huisarts, apotheek en behandelend specialist bekend zijn, worden nog niet goed digitaal uitgewisseld met het ziekenhuis. Daarom zijn bij aankomst op de SEH extra onderzoeken nodig. Deze onderzoeken kosten extra tijd en middelen en vertragen de zorg voor Mehmet.

Afspraken

Voor deze opgave zijn drie afspraken geformuleerd:

 • Afspraak 4a: Versterken bestaande initiatieven digitaal data delen
 • Afspraak 4b: Data aan het werk zetten
 • Afspraak 4c: Leernetwerk creëren van acute zorg informatiespecialisten

Contactpersonen

 • Opgavecoördinator: Susan Voortman, beleidsadviseur Netwerk Acute Zorg regio Zwolle
 • Ambassadeur: Afke Wanders, openbaar apotheker
 • Werkgroep: nader te bepalen

Nieuwsberichten