Doelstelling

Geen in-, door- en uitstroom beperkingen in het acute zorgnetwerk, waardoor patiënten tijdig kunnen doorstromen naar de volgende schakel in de keten.

Omschrijving

In-, door- en uitstroom problematiek legt druk op de keten. Dit leidt tot stagnatie, bijvoorbeeld in de uitstroom van ziekenhuizen naar de VVT. Hierdoor ontstaat ‘verkeerde-bed-problematiek’ in de ziekenhuizen, waarbij patiënten nog niet kunnen doorstromen naar vervolgzorg en daardoor bedden bezet houden, die ingezet zouden moeten worden voor nieuwe patiënten.

Subdoelen

Het beperken van de (onnodige) acute zorgvraag en voorkomen van de (onnodige) instroom in de acute zorg (wachtlijsten/wachttijden beperken).

  • Het kunnen voorspellen van de instroom in de acute zorg.
  • Het stimuleren van betere doorstroom naar de volgende schakel.
  • Het inzichtelijk maken en verbeteren van de in-, door- en uitstroom in het acute zorgnetwerk door te focussen op specifieke patiëntgroepen en/of zorgpaden.

Casus

Als de vrienden van Henk (78 jaar) tijdens een avondje kaarten zien dat hij een scheve mond heeft en moeilijk praat, herkennen ze de symptomen van een beroerte meteen. Henk is al de derde binnen de vriendengroep die dit overkomt. Hij wordt naar de SEH in het dichtstbijzijnde ziekenhuis gebracht. Het behandelen van Henk zijn beroerte vormt een grote belasting voor de toch al drukke SEH, waardoor zij zich genoodzaakt zien de instroom van nieuwe patiënten tijdelijk te beperken.

Het is een paar dagen later, Henk voelt zich een stuk beter. Hij is blij dat hij overgeplaatst mag worden naar een geriatrisch verpleeghuis, want de vier muren van zijn ziekenhuiskamer komen inmiddels aardig op hem af. Doordat er niet meteen plek is in een verpleeghuis in de buurt, duurt het echter nog een week voordat Henk daadwerkelijk mag verhuizen. Al die tijd heeft hij onnodig een bed bezet gehouden in het ziekenhuis waardoor daar minder plek was voor nieuwe patiënten.

Afspraken

Voor deze opgave zijn drie afspraken geformuleerd:

  • Afspraak 2a: Beter planbaar maken van de acute zorg
  • Afspraak 2b: Twee sporenbeleid acute verwardheid en/of acuut psychiatrisch toestandsbeeld patiënt
  • Afspraak 2c: Mijn uitstroom is jouw instroom

Contactpersonen

  • Opgavecoördinator: Mariëlle Zwaga, Lean consultant Vogellanden
  • Ambassadeur: Astrid Schulting, directeur GGD IJsselland
  • Werkgroep: nader te bepalen

Nieuwsberichten