Doelstelling

In de regio willen de verschillende ketenpartners hun mensen boeien, binden en behouden voor het werk in de zorg. Zij werken daarbij, waar mogelijk, over de grenzen van hun eigen organisatie en sector heen, met als doel de acute zorg toegankelijk te houden en de kwaliteit (zowel inhoud als organisatie) ten minste te behouden.

Omschrijving

Alle (acute) zorgaanbieders in de ROAZ-regio Zwolle worden, in meer of mindere mate, geconfronteerd met een groeiend tekort aan personeel (vergrijzing, ontoereikende instroom van personeel en stijgende zorgvraag). Grote tekorten op de arbeidsmarkt vormen een knelpunt in de keten. De (acute) zorgaanbieders in de regio willen hun mensen boeien, binden en behouden voor het werk in de zorg en kijken hierbij, waar mogelijk, over de grenzen van hun eigen organisatie en sector heen. De nadruk ligt bij deze opgave op de acute zorg. Er wordt rondom het thema arbeidsmarkt afstemming gezocht met de regioplannen, het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn en de Human Capital Agenda. Het uitgangspunt is: mensen behouden voor de zorgsector.

Subdoelen

  • De beschikbaarheid van medewerkers is geen beperkende factor voor de toegankelijkheid van acute zorg in de ROAZ-regio Zwolle.
  • Zorgpersoneel werkt met plezier op de (voor hen) juiste plek(ken), op het juiste moment én met passend loopbaanperspectief.
  • Bij de inzet van zorgpersoneel in de acute zorg wordt zoveel mogelijk gekeken naar expertise en talent, hierbij rekening houdend met het subdoel: ‘Zorgpersoneel werkt met plezier op de (voor hen) juiste plek(ken), op het juiste moment én met passend loopbaanperspectief’.

Casus

Als kind wist Marie al dat ze in de zorg wilde werken. Na haar afstuderen werkte ze met veel plezier als kraamverzorgster. De afgelopen jaren merkt ze dat het steeds lastiger is om een goede werk-privé balans te behouden. Haar man werkt als verpleegkundige in het ziekenhuis en draait, net als Marie, onregelmatige diensten. Het werk combineren met de zorg voor hun drie jonge kinderen is voor hen onmogelijk geworden. Hoewel haar hart bij de zorg ligt, denkt Marie dat onregelmatige diensten onvermijdelijk zijn in de zorgsector. Daarom besluit ze zich te laten omscholen tot basisschoollerares.

Afspraken

Voor deze opgave zijn drie afspraken geformuleerd:

  • Afspraak 1a: Regionale flexpool acute zorg
  • Afspraak 1b: Regionaal loopbaanbureau acute zorg
  • Afspraak 1c: Acute zorg opleidingshotspot

Contactpersonen

  • Opgavecoördinator: Roelf Lindeboom, beleidsadviseur Netwerk Acute Zorg regio Zwolle
  • Ambassadeur: Fenna Eefting, bestuurder Vogellanden
  • Werkgroep: nader te bepalen 

Nieuwsberichten