Netcentrisch werken is een werkwijze om binnen een netwerk snel informatie uit te kunnen wisselen tussen alle betrokken partijen. De veiligheidsregio’s en hulpdiensten in Nederland en steeds meer andere crisisorganisaties gebruiken deze werkwijze tijdens een ramp of crisis. Doordat alle partijen, die betrokken zijn bij een ramp of crisis, op dezelfde manier informatie delen, hebben de partijen sneller een goed beeld van de situatie. Zo kunnen er sneller besluiten worden genomen.

Actueel beeld

De informatie die de partijen uitwisselen wordt samengevat om te komen tot een actueel situatiebeeld. Hierdoor beschikt iedereen over dezelfde, actuele informatie op hetzelfde moment.

Hulpmiddel LCMS

LCMS is een hulpmiddel dat hiervoor gebruikt wordt. LCMS staat voor Landelijk Crisismanagement Systeem. Het LCMS is een besloten internetomgeving die wordt gebruikt om een actueel en gedeeld beeld te onderhouden ter ondersteuning van de netcentrische werkwijze. LCMS wordt gebruikt door alle 25 veiligheidsregio’s en bijvoorbeeld de Waterschappen, maar ook de GHOR. De GHOR en de acute zorgpartners gebruiken  een aparte LCMS-omgeving: het LCMS-GZ (LCMS-Geneeskundige Zorg).

Documenten

112-netwerk Netcentrisch werken

Blauwdruk Netcentrisch Werken voor de opgeschaalde geneeskundige zorg (2011)

ws gnk beeld

ws processen