Integraal Zorgakkoord (IZA)

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) heeft als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Om dit te bereiken zijn afspraken gemaakt tussen het ministerie van VWS en een groot aantal partijen in de zorg. Ondertekenaars van het IZA zijn onder meer overkoepelende organisaties van ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg en de ouderenzorg. Eén van de thema’s die binnen het IZA centraal staat, is de acute zorg. In het IZA staat dat iedere ROAZ-regio in december 2023 een ROAZ-plan gereed moet hebben over de aanpak van de acute zorg in de regio.

 

Programmatische aanpak

Begin januari (2023) is het programmateam gestart met een eerste opzet voor de programmatische aanpak en de inrichting van de programma organisatie. Er is gekozen voor deze aanpak om bestaande en nieuwe projecten zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen en overzicht te houden. We maken hierbij gebruik van bestaande structuren, om zo efficiënt mogelijk met de tijd van alle betrokkenen om te gaan.

 

Programma organisatie

 

ROAZ-beeld ROAZ-regio Zwolle

Het ROAZ-beeld voor de ROAZ-regio Zwolle is op 1 juli gepubliceerd op ‘De juiste zorg op de juiste plek’. Bekijk het ROAZ-beeld van deze regio

De vervolgstap is het vertalen van het ROAZ-beeld naar een ROAZ-plan. Dit plan is een gezamenlijke uitwerking van alle betrokken partijen in de ROAZ-regio Zwolle. Eén van de onderdelen om tot deze gezamenlijke uitwerking te komen, is de ROAZ-dag op dinsdag 3 oktober. Tijdens de bijeenkomst gaan we actief aan de slag met de uitwerking van de ROAZ-opgaven en -afspraken voor deze ROAZ-regio, die gezamenlijk worden bepaald.

 

Samenvatting afspraken IZA

Het ministerie van VWS ontwikkelde een infographic, waarin een samenvatting wordt weergegeven van de afspraken in het Integraal Zorgakkoord (IZA). (bron: Rijksoverheid)

Nieuwsberichten