Integraal Zorgakkoord (IZA)

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) heeft als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Om dit te bereiken zijn afspraken gemaakt tussen het ministerie van VWS en een groot aantal partijen in de zorg. Ondertekenaars van het IZA zijn onder meer overkoepelende organisaties van ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg en de ouderenzorg. Eén van de thema’s die binnen het IZA centraal staat, is de acute zorg. In het IZA staat dat iedere ROAZ-regio in december 2023 een ROAZ-plan gereed moet hebben over de aanpak van de acute zorg in de regio.

Op deze pagina informeren wij u over:

  • de programmatische aanpak en planning
  • projecten
  • het laatste nieuws en updates.

Binnenkort volgt hierover meer informatie.

Programmatische aanpak

Begin januari (2023) is het programmateam gestart met een eerste opzet voor de programmatische aanpak en de inrichting van de programma organisatie. Er is gekozen voor deze aanpak om bestaande en nieuwe projecten zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen en overzicht te houden. We maken hierbij gebruik van bestaande structuren, om zo efficiënt mogelijk met de tijd van alle betrokkenen om te gaan.

Programma organisatie

  • Opdrachtgevers: Ina Kuper (voorzitter ROAZ) en Arjen Tilro (Zilveren Kruis)
  • Stuurgroep: bestuurlijk ROAZ
  • Klankbordgroep: tactisch ROAZ
  • Programmateam: dit team bestaat uit een basisteam, aangevuld met de projectleiders. Dit zijn: Inge Boomkamp, Nathanie Baron, Corien Scholten, Herma van der Dussen, Esther Roodzant (ROAZ-beeld)  en Leonie Prins (zorgcoördinatie) vanuit Netwerk Acute Zorg regio Zwolle en Vincent Jansen (beleidsadviseur Eno/Salland Zorgverzekeraar) als afgevaardigde vanuit de betrokken zorgverzekeraars.

Infographic

Het ministerie van VWS ontwikkelde een infographic, waarin een samenvatting wordt weergegeven van de afspraken in het Integraal Zorgakkoord (IZA). (bron: Rijksoverheid)

Nieuwsberichten