Integraal Zorgakkoord (IZA)

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) heeft als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Om dit te bereiken zijn afspraken gemaakt tussen het ministerie van VWS en een groot aantal partijen in de zorg. Ondertekenaars van het IZA zijn onder meer overkoepelende organisaties van ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg en de ouderenzorg. Eén van de thema’s die binnen het IZA centraal staat, is de acute zorg. In het IZA staat dat iedere ROAZ-regio in december 2023 een ROAZ-plan gereed moet hebben over de aanpak van de acute zorg in de regio.

 

Programmatische aanpak

Voor het opstellen van het ROAZ-beeld en -plan is gekozen voor een programmatische  aanpak om bestaande en nieuwe projecten zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen en overzicht te houden. Hierbij is gebruik gemaakt van bestaande structuren, om zo efficiënt mogelijk met de tijd van alle betrokkenen om te gaan.

 

Programma organisatie

 

ROAZ-beeld en ROAZ-plan ROAZ-regio Zwolle

Het ROAZ-beeld en het ROAZ-plan voor de ROAZ-regio Zwolle zijn gepubliceerd op ‘De juiste zorg op de juiste plek’:

Samenvatting afspraken IZA

Het ministerie van VWS ontwikkelde een infographic, waarin een samenvatting wordt weergegeven van de afspraken in het Integraal Zorgakkoord (IZA). (bron: Rijksoverheid)

Nieuwsberichten