Intergraal Zorgakkoord (IZA)

Het Integraal Zorgakkoord (IZA) heeft als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Om dit te bereiken zijn afspraken gemaakt tussen het ministerie van VWS en een groot aantal partijen in de zorg. Ondertekenaars van het IZA zijn onder meer overkoepelende organisaties van ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg en de ouderenzorg. Eén van de thema’s die binnen het IZA centraal staat, is de acute zorg. In het IZA staat dat iedere ROAZ-regio in december 2023 een ROAZ-plan gereed moet hebben over de aanpak van de acute zorg in de regio. 

 

Op deze pagina informeren wij u over:

–          De programmatische aanpak en planning

–          Het laatste nieuws en updates

–          De projecten

 

Binnenkort volgt meer informatie.

Actuele projecten

Risicobeheersing

Het is goed om de risico’s van een organisatie in kaart te brengen. Dit geldt voor de ‘reguliere bedrijfsvoering’, maar ook voor de risico’s op én van rampen en crises.

Lees meer

Integraal crisisplan

Het Integraal crisisplan is een overkoepelend plan en verbindt de reguliere plannen en procedures met elkaar. In het plan staat de basiswerkwijze van een organisatie tijdens rampen en crises.

Lees meer

Netcentrisch werken

Met de netcentrische werkwijze kun je binnen een netwerk snel informatie uitwisselen tussen alle betrokken partijen.

Lees meer

Crisiscommunicatie

Goede communicatie is één van de succesfactoren tijdens een crisis. Hiermee kun je het vertrouwen in de organisatie behouden.

Lees meer

CBRN

Acute zorgaanbieders moeten in staat zijn om CBRN-patiënten veilig op te vangen. CBRN staat voor chemisch, biologisch, radiologisch en nucleair.

Lees meer

Aantoonbaar voorbereid

Met het project aantoonbaar voorbereid ondersteunen we zorginstellingen in het ontwikkelen van tools voor crisisfunctionarissen en bijvoorbeeld het oprichten van een regionale waarnemerspool. Dit draagt allemaal bij aan het behalen van norm 9 uit het Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO.

Lees meer

Nieuwsberichten