Het integraal crisisplan is een overkoepelend plan en verbindt de reguliere plannen en procedures, zoals een ontruimingsplan en scenariokaarten.

 

In het integraal crisisplan staat de basiswerkwijze van de organisatie tijdens rampen en crises.

Het doel van een Integraal crisisplan is dat de zorginstelling met de werkwijze in het crisisplan op een eenduidige en toegankelijke manier kan reageren op een crisissituatie.

In het kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO 2.0 is het Integraal crisisplan voor zorginstellingen opgenomen als prestatie indicator.

In afstemming met de andere netwerken acute zorg ondersteunen we de ketenpartners bij het opstellen, implementeren en onderhouden van het integraal crisisplan.

Documenten

Bouwstenen voor een Integraal crisisplan

Update bouwstenen Integraal Crisisplan Zorg 2019

Bijlage bij bouwstenen Integraal Crisisplan Zorg 2019

Scenariokaarten integraal crisisplan

ICP scenariokaart terrorisme

ICP scenariokaart ICT (NAZrZ en NAE) 7 juli 2016

ICP scenariokaart langdurige stroomstoring

ICP scenariokaart totaalevacuatie v02

ICP scenariokaart zedenzaak

ICP concept scenariokaart cybercrisis

Overige documenten

VISIE integraal crisisplan versie 1.0

Implementatiewijzer Aantoonbaar Voorbereid