U kunt zich niet meer inschrijven voor deze bijeenkomst

 

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) staat dat iedere ROAZ-regio in 2023 een ROAZ-beeld en een ROAZ-plan op moet stellen over de acute zorg in de regio. Het ROAZ beeld voor deze regio wordt eind juni gepubliceerd op www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl.

De vervolgstap is het vertalen van het ROAZ-beeld naar een ROAZ-plan. Dit plan is een gezamenlijke uitwerking van alle betrokken partijen in de ROAZ-regio Zwolle. Eén van de onderdelen om tot deze gezamenlijke uitwerking te komen, is een fysieke bijeenkomst op dinsdag 3 oktober. Tijdens de bijeenkomst gaan we actief aan de slag met de uitwerking van de ROAZ-opgaven, die de komende maanden gezamenlijk worden bepaald, voor deze ROAZ-regio.

Voor wie?

De bijeenkomst is bedoeld voor alle leden van het tactisch en bestuurlijk ROAZ.

Daarnaast ook voor andere betrokkenen bij het Integraal Zorgakkoord in de ROAZ-regio Zwolle. Voor een goede balans tussen de sectoren uit de regio en vanwege beperkte ruimte, is het verzoek in de sector af te stemmen, wie de sector vertegenwoordigen deze dag.

Waar en wanneer?

De bijeenkomst vindt dinsdag 3 oktober plaats op vliegveld Teuge (E-deck), De Zanden 167, van 9.00 – 17.00 uur.

Voorlopig programma

  • Opening
  • Huidige stand van zaken Integraal Zorgakkoord (landelijk en regionaal)
  • ROAZ-opgaven in de ROAZ-regio Zwolle
  • Werksessies ROAZ-opgaven en -afspraken in de ROAZ-regio Zwolle
  • Hoe gaan we verder?

In de weken voorafgaand aan de bijeenkomst, ontvangt u het definitieve programma en de mogelijkheid tot inschrijven voor de verschillende werksessies.