– Het is niet meer mogelijk de enquête in te vullen –

 

Deze enquête is bedoeld voor partijen die standaard en optioneel uitgenodigd (kunnen) worden om deel te nemen aan het (tactisch en/of bestuurlijk) ROAZ regio Zwolle en het team van het Netwerk Acute Zorg regio Zwolle. Daarnaast een steekproef uit de cirkel daaromheen, zoals deelnemers aan inhoudelijke werkgroepen en vertegenwoordigers van zorginstellingen die niet standaard en optioneel uitgenodigd (kunnen) worden.

Enquête evaluatie ROAZ

Met het oog op o.a. veranderende wet- en regelgeving, uitbreiding van het aantal deelnemers en vraagstukken waar de (acute) zorgketen mee te maken kreeg, is vorig jaar het ROAZ akkoord gegaan met de inrichting van een nieuwe ROAZ-structuur. Vanaf september 2022 is deze inrichting operationeel. Volgens afspraak wordt de nieuwe ROAZ-structuur geëvalueerd.

Actuele ontwikkelingen c.q. knelpunten benadrukken nog meer dan vorig jaar het essentiële belang van samenwerking in de acute zorgketen om de beschikbaarheid en continuïteit van acute zorg te borgen. De uitkomsten van de evaluatie moeten antwoord geven op de vraag of de nieuwe ROAZ-structuur functioneert en of deze nog steeds passend is bij de nieuwe taken en uitdagingen die erbij zijn gekomen (Integraal Zorgakkoord 2023-2026, toenemende druk op de zorgcontinuïteit in de Acute Verloskunde, etc.).

De antwoorden op de vragen uit onderstaande enquête en de uitkomsten van een eerdere tussenevaluatie in het tactisch ROAZ, zijn input voor een rapportage over het functioneren van de nieuwe ROAZ-structuur. Hieruit volgt een voorstel met eventuele aanpassingen.

Mocht u vragen hebben over de enquête, stuur dan een mail naar: info@netwerkacutezorg.nl