Vorig jaar is de focusgroep Acute verloskunde gestart in de ROAZ-regio Zwolle. De focusgroep is opgezet n.a.v. een analyse over de huidige continuïteit van zorg voor zwangeren in deze regio. De analyse werd uitgevoerd door een werkgroep bestaande uit zorgprofessionals uit de regio, begeleid door een externe adviseur. Er kwamen verschillende aanbevelingen en acties naar voren, waaronder het opzetten van een focusgroep.

De focusgroep komt vier keer per jaar bij elkaar en houdt zich o.a. bezig met het implementeren van de aanbevelingen uit de analyse. Eén van de onderwerpen is de uitstroom van personeel binnen de acute verloskunde. Om meer zicht te krijgen op wat zorgverleners bindt en boeit op het gebied van acute verloskunde is deze korte vragenlijst opgesteld. De vragen zijn bedoeld voor eerstelijns verloskundigen, obstetrie en gynaecologie verpleegkundigen, klinisch verloskundigen, gynaecologen en kraamverzorgenden in de ROAZ-regio Zwolle.

Het invullen van de vragenlijst kost slechts enkele minuten en de antwoorden worden anoniem verwerkt.

Heb je vragen, opmerkingen of ideeën over deze vragenlijst of over thema’s waar de focusgroep Acute verloskunde zich mee bezig houdt? Neem dan contact op met jouw vertegenwoordiger in de focusgroep of stuur een mail naar info@netwerkacutezorg.nl.