Goede communicatie is één van de succesfactoren tijdens een crisis. Hiermee kun je het vertrouwen in de organisatie behouden. Communicatiemedewerkers hebben hier een belangrijke rol in, maar ook de bestuurder heeft, als gezicht van de organisatie, een wezenlijke bijdrage.

Om goed voorbereid te zijn op adequaat communiceren tijdens rampen en crises heeft het Netwerk het programma crisiscommunicatie.

Doelen van het programma crisiscommunicatie zijn:

  • Voorbereid zijn op crisiscommunicatie
  • Rolbekendheid
  • Werken volgens een crisiscommunicatieplan dat regionaal wordt gebruikt.

Het netwerk biedt actuele regionale OTO-activiteiten aan op het gebied van regionale crisiscommunicatie. De OTO activiteiten, zoals de basisopleiding crisiscommunicatie en de mediatraining zijn (voornamelijk) bedoeld voor communicatiemedewerkers en bestuurders.