Programma’s en projecten

Het Regionaal Steunpunt OTO ondersteunt de ketenpartners in hun voorbereiding op rampen en crises door middel van programma’s en projecten. Deze programma’s en projecten worden vanuit de OTO-stimuleringsgelden geïnitieerd. Een voorbeeld van een project is de start van de kennisgroep Cybercrisis om de digitale weerbaarheid in onze regio te vergroten.

Kennis en ervaring

Het is als ketenpartner niet alleen belangrijk dat je zelf weet wat je moet doen tijdens een crisis, maar ook wat andere zorgprofessionals doen. Zo ben je op elkaar ingespeeld en leer je van elkaar. We wisselen kennis en ervaring uit in de hele keten. In onze programma’s en projecten staat ketensamenwerking en kennismanagement dan ook centraal. Om kennismanagement nog beter vorm te geven, heeft het netwerk samen met de ketenpartners het Kennisknooppunt Integraal Crisismanagement (KICK) opgestart.

Bovenregionale en landelijke samenwerking

Niet alleen in de regio werken we volop samen, maar ook daarbuiten. Zo werken wij veel samen met Bureau Acute Zorg Euregio in Enschede. Ook op landelijk niveau zijn wij nauw betrokken bij landelijke implementaties en stellen wij onze kennis, ervaring en producten beschikbaar. Het streven naar landelijke uniformiteit draagt direct bij aan betere ketensamenwerking. En dat is uiteindelijk het doel.

Actuele projecten

Risicomanagement

Het is goed om de risico’s van een organisatie in kaart te brengen. Dit geldt voor de ‘reguliere bedrijfsvoering’, maar ook voor de risico’s op én van rampen en crises.

Lees meer

Integraal crisisplan

Het Integraal crisisplan is een overkoepelend plan en verbindt de reguliere plannen en procedures met elkaar. In het plan staat de basiswerkwijze van een organisatie tijdens rampen en crises.

Lees meer

Netcentrisch werken

Met de netcentrische werkwijze kun je binnen een netwerk snel informatie uitwisselen tussen alle betrokken partijen.

Lees meer

Crisiscommunicatie

Goede communicatie is één van de succesfactoren tijdens een crisis. Hiermee kun je het vertrouwen in de organisatie behouden.

Lees meer

CBRN

Acute zorgaanbieders moeten in staat zijn om CBRN-patiënten veilig op te vangen. CBRN staat voor chemisch, biologisch, radiologisch en nucleair.

Lees meer

Aantoonbaar voorbereid

Met het project aantoonbaar voorbereid ondersteunen we zorginstellingen in het ontwikkelen van tools voor crisisfunctionarissen en bijvoorbeeld het oprichten van een regionale waarnemerspool. Dit draagt allemaal bij aan het behalen van norm 9 uit het Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO.

Lees meer