Kennis Knooppunt Integraal Crisismanagement (KICK)

Om meer invulling te geven aan de steunpuntfunctie van het Regionaal Steunpunt OTO, werken we vanuit het netwerk op het gebied van integraal crisismanagement met ‘Kennisknooppunten’. Kennismanagement staat hierbij centraal. We doen dit onder de noemer Kennis Knooppunt Integraal Crisismanagement (KICK). Vanaf 2022 vallen alle regionale OTO-activiteiten, de afstemming hierover en de PDCA-cyclus onder KICK. KICK is een samenwerking tussen de ketenpartners en het netwerkbureau. Ketenpartners zijn vertegenwoordigd in een KICK-groep, die onderling op reguliere basis met elkaar afstemmen over specifieke thema’s, activiteiten en onderwerpen. Meer lezen over KICK.

 

Regionaal aanbod

Als NAZrZ bieden we themabijeenkomsten, trainingen, bij- en nascholingen. Zo helpen we alle sleutelfunctionarissen binnen de acute zorg vakbekwaam te blijven en te voldoen aan het landelijk kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO 2.0.

Gedurende het jaar vinden verschillende OTO-activiteiten plaats binnen én buiten de regio, ter voorbereiding op rampen en crises. Om inzichtelijk te maken welke activiteit waar en wanneer plaatsvindt, is de OTO-kalender 2023 van Netwerk Acute Zorg regio Zwolle opgesteld. Bekijk de OTO-kalender.

Daarnaast vindt u hieronder een overzicht met trainingen, bij- en nascholingen en activiteiten die wij aanbieden:

Crisiscommunicatie

Vakbekwaamheid

Crisismanagement

CBRN

  • CBRN-bijeenkomst

Cyber

  • Kennisgroepbijeenkomst

Informatiemanagement