Educatie

Rampen als in Volendam, Enschede, Alphen aan den Rijn en de treinramp in Amsterdam gebeuren gelukkig niet vaak. Toch liggen dergelijke rampen elke dag op de loer. Als NAZrZ bieden we trainingen, bij- en nascholingen. Zo helpen we alle sleutelfunctionarissen binnen de acute zorg vakbekwaam te blijven en te voldoen aan het landelijk kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO 2.0.

Op de pagina Educatie is het overzicht te vinden met al onze trainingen, bij- en nascholingen.