Netcentrisch werken

Netwerk Acute Zorg regio Zwolle is begin 2011 in samenwerking met Acute Zorg Euregio en het bureau HBB-Advies begonnen aan de invoering van Netcentrisch Werken voor de opgeschaalde zorg. De kern van Netcentrisch Werken zit in de herinrichting (organisatie, processen, cultuur en techniek) van het informatiemanagement waardoor gelijktijdig en over alle lagen van de crisisorganisatie heen een actueel beeld van de feitelijke (crisis)situatie ontstaat. De betrokken partners zijn de ziekenhuizen, de GGD, GGZ, ambulance diensten, de GHOR, de huisartsenposten en de huisartsen.

Door de invoering van netcentrisch werken gaan beide ROAZ-regio’s op een vergelijkbare wijze werken als de veiligheidsregio’s en zal de informatievoorziening bij opschaling met dezelfde snelheid en kwaliteit tot stand komen.