Integraal crisisplan

Een integraal crisisplan verbindt de bestaande procedures en plannen en biedt een basiswerkwijze. In het kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO (maart 2013) is het Integraal Crisisplan opgenomen als prestatie indicator opgenomen voor zorginstellingen.Vijf acute zorgnetwerken hebben gezamenlijk het initiatief genomen voor het project Integraal Crisisplan. Met het project wordt invulling gegeven aan de invulling en toepasbaarheid van het Integraal Crisisplan.De vijf acute zorgnetwerken zijn: TraumaNet AMC, Acute Zorg Euregio, Netwerk Acute Zorg Limburg, Netwerk Acute Zorg regio VUmc en Netwerk Acute Zorg regio Zwolle.