Emergo Train System (ETS)

Emergo Train System (ETS) is een simulatiemiddel dat wordt ingezet bij scholingen voor voorbereiding op rampen en crises. Met ETS kan tijdens een opleiding, training en/of oefening een crisissituatie in beeld gebracht worden, om zo te kijken en ervaren wat de consequenties zijn van de gemaakte keuzes.

Beheer en Opleiding

Het Netwerk Acute Zorg regio Zwolle is een ETS Faculty en is samen met Acute Zorg Euregio, de beheerder van ETS in beide regio’s. ETS is slechts een middel, daarom is het noodzakelijk dat er goede instructeurs zijn die de scholing of oefening begeleiden. De instructeurs/oefenleiders worden opgeleid onder toezicht en begeleiding van de ETS Faculty.

Beproefd systeem

ETS is een begrip geworden door de effecten van het gebruik. Ziekenhuizen en pre-hospitale zorgaanbieders maken gebruik van ETS voor opleiden van medewerkers en leidinggevenden. Het is een beproefd systeem en een goede aanvulling en voorbereiding op grote real life oefeningen of trainingen.

ETS Faculty

De docenten/educators die verbonden zijn aan de ETS Faculty Zwolle zijn bevoegd om namens Zweden ETS-instructeurs op te leiden. De docenten van de Faculty zijn de aanjagers voor nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden rondom de inzet van ETS. Daarnaast bewaken zij de kwaliteit van de opgeleide ETS-instructeurs en daarmee de trainingen en oefeningen. Ook zorgt de ETS Faculty Zwolle, mede door inzet van medici (medisch coördinatoren verbonden aan het Netwerk Acute Zorg regio Zwolle) voor Nederlandse vertalingen van originele ETS sets die in Zweden zijn ontwikkeld.