CBRN

Organisaties die acute zorg aanbieden, moeten in staat zijn om CBRN-patiënten adequaat op te vangen en te decontamineren, zodat vervolgens behandeling conform de reguliere procedures kan plaatsvinden. Veiligheid van hulpverleners, patiënt en omgeving en handhaving van de zorgcontinuïteit staan hierbij voorop.

CBRN-patiënten zijn mensen die besmet zijn door of met chemische, biologische, radiologische en/of nucleaire middelen.

CBRN – regionale projecten 2016

Versterken en onderhouden van kennis en vaardigheden
Awareness is binnen CBRN een belangrijke factor. Om deze awareness zo hoog mogelijk te houden vinden regionale bijeenkomsten plaats waar de ‘CBRN-kwartiermakers’ (ziekenhuizen en ambulancediensten) voorzien worden van kennis en vaardigheden. De ziekenhuizen en ambulancediensten trekken zoveel mogelijk gezamenlijk en uniform op t.a.v. de opvang (en overdracht) van CBRN besmette patiënten.

Beoefening handreiking ‘Opvang chemisch besmette patiënten op de SEH’
De handreiking ‘Opvang chemisch besmette patiënten op de SEH’ is in 2014 en 2015 uitgerold en is in in de jaren daarna verder beoefend, zowel real-life in als middels de ETS CBRN set. Een ketenbrede oefening is in afstemming met ketenpartners uitgevoerd.

Beoefening handreiking ‘Opvang R&N patiënten op de SEH’
In samenwerking met stralingsdeskundigen uit de ziekenhuizen en de GAGS is in 2014/2015 een handreiking opgesteld waarin de opvang van radiologisch en nucleair besmette patiënten beschreven is.
In 2016 stond de uitrol (middels OTO) en inbedding van de handreiking centraal. Hierin hebben de stralingsdeskundigen en de GAGS een belangrijke rol.

Implementatie handreiking ‘Opvang biologisch besmette patiënten op de SEH’
De handreiking ‘Opvang biologisch besmette patiënten op de SEH’ is begin 2016 afgerond. Door middel van kwartiermakersbijeenkomsten, waar ook de GGD is aangesloten is implementatietraject uitgewerkt. De handreiking is aangeboden voor inbedding in de planvorming.