Aantoonbaar voorbereid

Om invulling te geven aan norm 9 van het Kwalititeiskader Crisisbeheersing en OTO 2.0 is de ‘Implementatiewijzer Aantoonbaar Voorbereid‘ ontwikkeld.

Norm 9: De organisatie borgt de vakbekwaamheid van sleutelfunctionarissen.

Lees ook het artikel hierover in het jaarverslag van 2017.

Implementatiewijzer Aantoonbaar Voorbereid