Crisisbeheersing en OTO

Om goede zorg te kunnen verlenen tijdens crises en rampen moeten bestuurders, zorgverleners en communicatiemedewerkers over extra vaardigheden beschikken. Opgeschaalde zorg vraagt om een andere benadering in denkwijze, opschaling, leiderschap en aanpak. Sinds 2008 stelt het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport structureel OTO-stimuleringsgelden beschikbaar voor het opleiden, trainen en oefenen (OTO) van zorginstellingen.

Het doel van deze OTO-stimuleringsgelden is goed voorbereid te zijn op rampen. Om dit te bereiken, hebben Netwerk Acute Zorg regio Zwolle en de veiligheidsregio’s IJsselland en Noord en Oost Gelderland met mandaat van het ROAZ gezamenlijk een Regionaal Steunpunt OTO ingericht.

Samen beter voorbereid op crises en rampen

Programma’s en projecten

Het Regionaal Steunpunt OTO initieert programma´s en projecten om onze ketenpartners te helpen met de voorbereiding op rampen en crises. Een voorbeeld van zo’n project is het opzetten van de kennisgroep Cybercrisis om de digitale weerbaarheid in onze regio te vergroten. Benieuwd naar meer projecten?
Lees meer

Emergo Train System (ETS)

Met het Emergo Train System kan tijdens een opleiding, training en/of oefening een crisissituatie in beeld gebracht worden om zo te kijken wat de consequenties zijn van de gemaakte keuzes. Het is een simulatiemiddel dat wordt ingezet bij scholingen voor voorbereiding op rampen en crises. Als NAZrZ zijn wij, samen met Acute Zorg Euregio, de beheerder van het ETS in onze regio’s.
Lees meer 

Regionaal Steunpunt OTO

In 2015 verscheen het Landelijk Beleidskader Crisisbeheersing en OTO 2.0. Dit document vormt de basis voor zorginstellingen en ROAZ om de voorbereiding op rampen en crises systematisch op te pakken. Het Regionaal Steunpunt OTO vertaalt dit landelijke beleid naar onze regio en helpt zorginstellingen in de ROAZ-regio Zwolle bij het ontwikkelen en uitvoeren van hun OTO-beleid.
Lees meer

OTO activiteiten

Rampen als in Volendam, Enschede, Alphen aan den Rijn en de treinramp in Amsterdam gebeuren gelukkig niet vaak. Toch liggen dergelijke rampen elke dag op de loer. Als NAZrZ bieden we trainingen, bij- en nascholingen. Zo helpen we alle sleutelfunctionaris binnen de acute zorg vakbekwaam te blijven en te voldoen aan het landelijk beleidskader OTO.
Lees meer