Crisisbeheersing en OTO

Medewerkers in de (acute) zorg worden voorbereid op crisismanagement, om ervoor te zorgen dat patiënten/cliënten in crisissituaties de best beschikbare kwaliteit van zorg ontvangen. Rampen en crises vragen om een andere benadering in denkwijze, opschaling, leiderschap en aanpak. Het Netwerk Acute Zorg regio Zwolle, GHOR IJsselland en GHOR Noord- en Oost Gelderland hebben met mandaat van het ROAZ gezamenlijk het Regionaal Steunpunt OTO (RS OTO) ingericht om de zorginstellingen hierin te ondersteunen.

Het RS OTO ondersteunt op basis van kennismanagement en werkt met ‘Kennisknooppunten’. De regionale OTO-activiteiten, de afstemming hierover en de PDCA cyclus vallen vanaf 2022 onder het Kennis Knooppunt Integraal Crisismanagement (KICK).

Kwaliteitskader

Met het kwaliteitskader crisisbeheersing en OTO geven de acute zorgpartners antwoord op de vragen:

  • Wat moet een organisatie minimaal geregeld hebben om voorbereid te zijn op rampen en crises en wie heeft daarbij welke rol?
  • In welke mate is de organisatie al voorbereid op deze rol en functie?

Het kwaliteitskader formuleert prestaties en kwaliteitsnormen voor de zorgsector met betrekking tot crisisbeheersing en OTO. De normen gaan over de processen: melding en alarmering, op- en afschaling, leiding en coördinatie, informatiemanagement en crisiscommunicatie.

Het netwerk ondersteunt de regio met betrekking tot de normen in het kwaliteitskader. De organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor het behalen van de normen.

Het Netwerk en de zorginstellingen kunnen een beroep doen op de zogeheten OTO-stimuleringsgelden. Deze gelden stelt het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport structureel beschikbaar voor het opleiden, trainen en oefenen (OTO) van zorginstellingen ter voorbereiding op rampen en crises.

Samen beter voorbereid op crises en rampen

Programma’s en projecten

Het Regionaal Steunpunt OTO initieert programma´s en projecten om onze ketenpartners te helpen met de voorbereiding op rampen en crises. Een voorbeeld van zo’n project is het opzetten van de kennisgroep Cybercrisis om de digitale weerbaarheid in onze regio te vergroten. Benieuwd naar meer projecten?
Lees meer

Emergo Train System (ETS)

Met het Emergo Train System kan tijdens een opleiding, training en/of oefening een crisissituatie in beeld gebracht worden om zo te kijken wat de consequenties zijn van de gemaakte keuzes. Het is een simulatiemiddel dat wordt ingezet bij scholingen voor voorbereiding op rampen en crises. Als NAZrZ zijn wij, samen met Acute Zorg Euregio, de beheerder van het ETS in onze regio’s.
Lees meer 

Regionaal Steunpunt OTO

In 2015 verscheen het Landelijk Beleidskader Crisisbeheersing en OTO 2.0. Dit document vormt de basis voor zorginstellingen en ROAZ om de voorbereiding op rampen en crises systematisch op te pakken. Het Regionaal Steunpunt OTO vertaalt dit landelijke beleid naar onze regio en helpt zorginstellingen in de ROAZ-regio Zwolle bij het ontwikkelen en uitvoeren van hun OTO-beleid.
Lees meer

OTO activiteiten

Rampen als in Volendam, Enschede, Alphen aan den Rijn en de treinramp in Amsterdam gebeuren gelukkig niet vaak. Toch liggen dergelijke rampen elke dag op de loer. Als NAZrZ bieden we trainingen, bij- en nascholingen. Zo helpen we alle sleutelfunctionaris binnen de acute zorg vakbekwaam te blijven en te voldoen aan het landelijk beleidskader OTO.
Lees meer