Update 27 oktober 2022

Binnen het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) regio Zwolle heeft het coronavirus (COVID-19) onze volledige aandacht. Samen zorgen wij ervoor dat de zorgcontinuïteit voor de acute patiënt geborgd blijft.

 

– ROAZ-regio Zwolle zit momenteel in fase groen, deze pagina wordt daarom niet geüpdatet (03-11-2022). Zie ook het bericht Op- en afschalen. – 

COVID-19 opnames op de IC

Het aantal COVID-19 patiënten opgenomen op de Intensive care (IC)

0

Dit is hetzelfde aantal patiënten ten opzichte van afgelopen maandag.

Aantal actuele opnamen COVID-19 op de IC

Wilt u bovenstaande cijfers overnemen, dan dient de disclaimer (hieronder) ook overgenomen te worden.

Aantal actuele opnamen COVID-19 in de kliniek

Wilt u bovenstaande cijfers overnemen, dan dient de disclaimer (hieronder) ook overgenomen te worden.

Disclaimer

De getoonde bezetting is op basis van de dagelijkse uitvraag in de ROAZ-regio door het Regionaal Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (RCPS) team om 10.00 uur. Het regionale beeld is niet representatief voor het landelijke beeld. Verschillen in gepubliceerde getallen op andere sites kunnen veroorzaakt worden door verschillende meetmomenten op dezelfde dag. Deze grafieken zijn daarom vooral geschikt om trends te zien in bezetting over de tijd. Bronnen: RCPS en RIVM

Gehanteerde definities

  • IC: Aantal IC-bedden dat is bezet met bewezen COVID-patiënten (patiënten die COVID-verdacht zijn worden hier niet meegeteld).
  • Kliniek: Aantal klinische bedden dat is bezet met bewezen COVID-patiënten (patiënten die COVID-verdacht zijn worden niet meegeteld).

Strategisch ROAZ COVID-19

Direct aan het begin van de COVID-19-crisis zijn we gestart met het strategisch ROAZ COVID-19. Een ROAZ-overleg dat is ingericht om tijdens de pandemie wekelijks of tweewekelijks bij elkaar te komen, afhankelijk van de huidige situatie. In het strategisch ROAZ COVID-19 zorgen alle ketenpartners er samen voor dat er regionale afstemming is en afspraken worden gemaakt om de continuïteit van zowel de COVID-zorg als de acute zorg in de regio te borgen.

Vragen?

Neem dan contact op met Miranda Veltink, coördinator RCPS of met Roelf Lindeboom, coördinator ROAZ.

Media

Heeft u een vraag? Mail deze dan samen met uw contactgegevens naar info@netwerkacutezorg.nl Wij komen er zo snel mogelijk bij u op terug. Heeft u specifieke vragen, neem dan contact op met de persvoorlichters van onze ketenpartners.

Nieuwsbrief

Wij houden u als ketenpartner graag op de hoogte van het laatste nieuws en regionale afspraken. Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een e-mail naar info@netwerkacutezorg.nl.