Acute zorgaanbieders moeten in staat zijn om CBRN-patiënten veilig op te vangen. CBRN staat voor chemisch, biologisch, radiologisch en nucleair. Voorbeelden van CBRN-situaties kunnen kleinschalig zijn, zoals ongelukken in huis met bijvoorbeeld gootsteenontstopper. Er kan ook sprake zijn van (het vrijkomen van) asbest of er worden vaten met chemicaliën gevonden in het buitengebied. Ook COVID-19 is een voorbeeld van CBRN.

Om eenduidig werken te ondersteunen, is het regionale CBRN-project opgestart. Het project gaat uit van een CBRN-basiswerkwijze, de all hazard approach. Voor de specifieke CBRN-situatie zijn waar nodig aanvullingen van toepassing. Hiervoor zijn handreikingen beschikbaar.

Omdat CBRN-incidenten blijven voorkomen, blijven we samen met de ketenpartners de CBRN-aanpak borgen en door ontwikkelen. Hierbij staat te allen tijde de veiligheid van hulpverleners, patiënt en omgeving én handhaving van de zorgcontinuïteit voorop.

Documenten

Handreiking R&N (CBRN)

Handreiking C (CBRN)

Handreiking B (CBRN)

Handreiking Kleinschalige Decontaminatie

OTO handreiking CBRN

CBRN: de all-hazard-aproach werkt;logisch en pragmatisch!