KICK-off Integraal Crisisplan Farmacie

De kracht van apothekers is om incidenten zelf op te lossen, maar bij een ramp of crisis is dit niet altijd mogelijk. Hoe werkt de voorbereiding op rampen en crises? Als eerste breng je te verwachten risico’s in beeld die een hoge impact kunnen hebben. Vervolgens bereid je de werkwijze tijdens rampen en crises voor:…

Enthousiaste care partners sluiten aan bij Crisisbeheersing & OTO

Begin deze maand vond de eerste werksessie plaats voor het aansluiten van care partners bij Crisisbeheersing & OTO. Bij deze werksessie waren vertegenwoordigers aanwezig van de grootste VVT-organisaties in de regio, en van apothekers. Ook de GHOR was aanwezig als samenwerkingspartner binnen het Regionaal Steunpunt OTO; het RS-OTO biedt regionale OTO-activiteiten aan ter voorbereiding op…