Realtime inzicht in beschikbare capaciteit NICU

Sinds 18 maart kunnen ziekenhuizen gebruik maken van het NICU dashboard in het Landelijk Platform Zorgcoördinatie (LPZ) om inzage te krijgen in de beschikbare neonatale intensive care (NICU-)capaciteit in Nederland. Het dashboard vervangt de website Babyzoektbed. Heleen Wolfs, opgavecoördinator Acute verloskunde bij het netwerkbureau: ‘Door het dashboard is de beschikbare NICU capaciteit realtime inzichtelijk en…