Zorgcoördinatie in de ROAZ-regio Zwolle: hoe staat het ervoor?

Op 1 januari 2025 wordt verwacht dat alle ROAZ-regio’s zorgcoördinatie hebben ingericht aan de hand van de minimale eisen die zijn gesteld in het Implementatieplan van VWS. Het doel van zorgcoördinatie is tweeledig; enerzijds dat burgers met een acute, niet levensbedreigende, zorgvraag tijdens avond-, nacht- en weekenduren worden begeleid naar de juiste zorg, op de…