Simulatiemodel voor inzicht in capaciteit acute verloskunde

Acute verloskunde is één van de opgaven uit het ROAZ-plan voor de ROAZ-regio Zwolle. Reden hiervoor is dat de acute verloskunde in deze regio onder druk staat. Onder andere door het groeiend tekort aan personeel (vergrijzing, ontoereikende instroom van personeel en stijgende zorgvraag) en mede daardoor het verminderde zorgaanbod, is een tekort in zorgcapaciteit te…

Met Spoed Beschikbaar gaat door

In de acute zorgketen zijn in korte tijd vaak meerdere zorgverleners betrokken bij (voor hen veelal onbekende) patiënten, die steeds vaker complexe zorgvragen hebben. Het uitwisselen van gegevens van en over deze patiënten kan van levensbelang zijn in acute situaties. Echter worden deze gegevens nog niet altijd (digitaal) met elkaar uitgewisseld. Om ervoor te zorgen…

Implementatie nieuw systeem Landelijke Traumaregistratie in onze regio

In de Landelijke Traumaregistratie (LTR) worden data geregistreerd van alle (multi)traumapatiënten die in een ziekenhuis terechtkomen. Data vanaf 2023 worden verwerkt in een nieuw dataplatform, ontwikkeld door DHD. Esmée Bickel, Beleidsadviseur Trauma bij Netwerk Acute Zorg, coördineert de implementatie van het nieuwe DHD-platform in de ROAZ-regio Zwolle en legt uit hoe dit in zijn werk…

Landelijke Traumaregistratie 2022: een overzicht van regio Zwolle

Ieder jaar worden verschillende gegevens geregistreerd rondom trauma- en multitrauma-incidenten. Het registreren van trauma biedt inzicht in de kenmerken van patiënten en hun letsels, de weg die patiënten afleggen in de keten en de uitkomst van zorg. Per jaar wordt landelijk een overzicht uitgegeven met de belangrijkste resultaten van de landelijke traumaregistratie. Deel van de…

Nieuwe functionaliteit in LPZ geboortezorgdashboard: Registreren van weigeringen

Vanaf 1 juli 2023 is het voor eerstelijns verloskundigen mogelijk om in het Landelijk Platform Zorgcoördinatie (LPZ) te registreren wanneer zij met een cliënt niet terecht kunnen in een (voorkeurs)ziekenhuis voor begeleiding of overdracht van een bevalling (weigering). Deze functionaliteit is in het LPZ toegevoegd op verzoek van het College van Perinatale Zorg (CPZ), in…