Realtime inzicht in beschikbare capaciteit NICU

Sinds 18 maart kunnen ziekenhuizen gebruik maken van het NICU dashboard in het Landelijk Platform Zorgcoördinatie (LPZ) om inzage te krijgen in de beschikbare neonatale intensive care (NICU-)capaciteit in Nederland. Het dashboard vervangt de website Babyzoektbed. Heleen Wolfs, opgavecoördinator Acute verloskunde bij het netwerkbureau: ‘Door het dashboard is de beschikbare NICU capaciteit realtime inzichtelijk en…

Nieuwe functionaliteit in LPZ geboortezorgdashboard: Registreren van weigeringen

Vanaf 1 juli 2023 is het voor eerstelijns verloskundigen mogelijk om in het Landelijk Platform Zorgcoördinatie (LPZ) te registreren wanneer zij met een cliënt niet terecht kunnen in een (voorkeurs)ziekenhuis voor begeleiding of overdracht van een bevalling (weigering). Deze functionaliteit is in het LPZ toegevoegd op verzoek van het College van Perinatale Zorg (CPZ), in…

Leidraad wijziging aanbod acute zorg

De Leidraad wijziging aanbod acute zorg beschrijft de stappen, die een zorginstelling moet ondernemen, op het moment dat zij het voornemen heeft tot een wijziging in het aanbod van acute zorg. Dit kan een tijdelijke wijziging zijn of het geheel of gedeeltelijk beëindigen van acute zorg op een bepaalde locatie van een ziekenhuis, huisartsenpost, acute…