Nieuwe training: Acute zorgverbeteraar

Als ROAZ-regio staan we voor grote uitdagingen, die we alleen samen kunnen aangaan. Om de zorgcontinuïteit binnen onze regio te waarborgen en integraal verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor de uitvoering van de afspraken in het ROAZ-plan, moet geïnvesteerd worden in het verbeteren van de zorg over de muren van organisaties heen. Hiervoor is het van…

Start implementatie afspraken ROAZ-plan

De ROAZ-regio Zwolle staat de komende jaren voor een aantal grote opgaven om de acute zorg in de regio te kunnen blijven waarborgen. Dit staat in het ROAZ-plan, dat eind december is gepubliceerd op www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl. Afspraken die hierover zijn gemaakt, zijn opgenomen in het plan. De komende jaren staan in het teken van implementatie van deze afspraken.…

Implementatieplan VWS zorgcoördinatie gepubliceerd

Op 14 februari publiceerde VWS het document ‘Implementatieplan zorgcoördinatie – samen op weg naar verbeterde acute zorg’. Het implementatieplan geeft richting aan de processtappen die landelijk en regionaal gerealiseerd en vormgegeven moeten worden. Daarnaast is in het plan opgenomen hoe de regionale partijen bij hun taken worden ondersteund om de daadwerkelijke beweging naar zorgcoördinatie te…

‘Alleen samen houden we de acute zorg nu én in de toekomst toegankelijk’

De ROAZ-regio Zwolle staat de komende jaren voor zeven grote opgaven om de acute zorg in de regio te kunnen blijven waarborgen. Dit staat in het ROAZ-plan, dat eind december is gepubliceerd op www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl. In het ROAZ-plan stellen regionale zorgpartijen vast wat de meest essentiële prioritaire opgaven zijn met betrekking tot de acute zorg in…

ROAZ-plan gepubliceerd

Het ROAZ-plan, dat is opgesteld voor de ROAZ-regio Zwolle, is door zowel het tactisch (30-11) als het bestuurlijk ROAZ (15-12) vastgesteld en vandaag gepubliceerd op www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl. Het afgelopen half jaar is in de hele regio hard gewerkt aan het plan. Het is gemaakt door én voor de regio. De input voor het plan komt voort…

Eerste advies werkgroep Zorgcoördinatie

Om zorgcoördinatie* in te richten in deze ROAZ-regio, is een werkgroep ingesteld. De werkgroep bestaat uit een vertegenwoordiging van elke betreffende ketenpartner, de twee grootste initiatieven in de regio, de GHOR en een vertegenwoordiger van de zorgverzekeraars. Afgelopen periode kwamen zij samen tijdens vijf werksessies. Op basis van deze sessies, geeft de werkgroep een eerste…

Aftrap werkgroep ROAZ-plan

Maandag 17 juli vond de aftrap plaats van de werkgroep ‘ROAZ-plan’. Het doel van de werkgroep is voor 1 januari 2024 gezamenlijk te komen tot een ROAZ-plan voor de ROAZ-regio Zwolle. In dit plan stellen regionale zorgpartijen vast wat de meest essentiële prioritaire opgaven zijn met betrekking tot de acute zorg in de ROAZ-regio Zwolle…