Eerste werksessie ROAZ-beeld regio Zwolle

Onlangs is het procesvoorstel voor het ROAZ-beeld in deze regio goedgekeurd door het ROAZ (zowel tactisch als bestuurlijk). Na goedkeuring van het plan is een werkgroep opgesteld, bestaande uit sectorvertegenwoordigers van alle deelnemende sectoren in het ROAZ. De komende tijd vinden verschillende (werk)sessies plaats met de werkgroep om te komen tot een compleet ROAZ-beeld. Esther…

Zorgcoördinatie

Begin maart startte Leonie Prins als projectleider zorgcoördinatie bij Netwerk Acute Zorg regio Zwolle (NAZrZ). Samen met ketenpartners gaat zij de komende jaren aan de slag met de uitwerking van zorgcoördinatie voor deze regio. Dit doen zij op basis van het adviesrapport ‘Landelijke Inrichting Zorgcoördinatie’, dat binnenkort verschijnt. Hierin worden de voorwaarden beschreven waaraan zorgcoördinatie…

Transformatiemiddelen

Het doel van het Integraal Zorgakkoord (IZA) is passende zorg; zorg die betaalbaar en toegankelijk is, ook in de toekomst. Dit is alleen mogelijk als de zorg ingrijpend verandert. In het IZA staat dat de verschillende partijen in de zorg samen plannen moeten maken voor deze veranderingen, ook wel impactvolle transformaties genoemd. Hiervoor zijn zogenaamde…

Procesvoorstel ROAZ-beeld

Eén van de onderdelen van het Integraal Zorgakkoord is het maken van een procesvoorstel voor het ROAZ-beeld. Dit voorstel bestaat uit een beschrijving van de stappen die al zijn genomen én die nog moeten worden genomen om te komen tot een ROAZ-beeld voor de ROAZ-regio Zwolle. Deze stappen zijn weergegeven in onderstaande tijdlijn. Gisteren, donderdag…