Oefening ROAZ regio Zwolle 30 november

Dinsdag 30 november vond in deze regio een online oefening plaats met de leden van het ROAZ. Doel van de oefening was het geven van inzicht aan alle partijen in de keten, die betrokken zijn bij de Covid-19 zorg, ten aanzien van de opschaling van Fase 2d naar Fase 3 en de te nemen maatregelen…

What if noodscenario (Fase 3)

Vorige week is versie vijf van het What if noodscenario (fase 3) vastgesteld in het ROAZ regio Zwolle, een actualisering van het plan uit voorjaar 2021. Van een ‘What if?’ noodscenario is sprake wanneer er landelijk onvoldoende capaciteit beschikbaar is om patiënten op de gebruikelijke wijze en conform de professionele standaard, zoals we gewend zijn…

Fase 2d formeel vastgesteld in Nederland

Het gaat niet goed met de coronadruk op de zorg in ons land. De besmettingscijfers zijn niet eerder zo hoog geweest en de instroom van COVID-patiënten in de gehele zorgketen blijft stijgen. Volgens de prognoses houdt de stijging voorlopig aan. Daarom hebben de voorzitters van de Regionale Overleggen Acute Zorgketen (ROAZ) woensdag 24 november geconstateerd…

In het nieuws: Topbestuurders luiden noodklok bereikbaarheid zorg

De topbestuurders van de drie grote ziekenhuizen in deze regio, Isala (ziekenhuis), het Deventer Ziekenhuis en de Gelre ziekenhuizen luiden in de Stentor de noodklok over de bereikbaarheid van de zorg. Door de oplopende coronacijfers staat de hele keten onder hoogspanning.  Ina Kuper, voorzitter Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) regio Zwolle, werd ook geïnterviewd. Ze ziet in alle facetten…

Update modules LPZ

ROAZ-regio Zwolle is momenteel volop bezig met de verschillende modules van het Landelijk Platform Zorgcoördinatie (LPZ), één hiervan is de LPZ-COVID en Kliniek module. Door de koppeling van LPZ met het interne EPD is nu realtime te zien welke COVID-capaciteit er is en hoeveel patiënten er in elk ziekenhuis liggen. Deze cijfers worden o.a. gebruikt…

Inzet van zorghotels tijdens de COVID-pandemie

Afgelopen anderhalf jaar moest ROAZ-regio Zwolle, net als andere regio’s, de zorg opschalen vanwege de COVID-pandemie. Regio Noord- en Oost-Gelderland (NOG) maakte samen met de partners in de zorgketen de keuze voor de inzet van zorghotels. Margje Mahler startte begin vorig jaar als directeur Zorg en welzijn bij Zorggroep Apeldoorn en stapte in op een rijdende trein als verantwoordelijke voor één van de drie zorghotels die werden ingezet: ‘De trein reed niet alleen in volle vaart, ook moesten de rails tijdens het rijden nog worden gelegd’.

Webinar: COVID-19 op de IC

Begin dit jaar werd besloten dat de regioscholingen Intensive care (IC) tot september/oktober dit jaar worden geannuleerd, vanwege de blijvende druk op de IC’s en de naderende zomervakantie. Daarom organiseren wij speciaal voor IC-verpleegkundigen in april/mei een aantal webinars, waarbij COVID-19 op de IC centraal staat. De eerste twee onderwerpen zijn bekend!

Presentatie Opschalingsplan COVID-19

Tijdens de eerste golf van de COVID-19-pandemie is de IC-capaciteit in Nederland in korte tijd verdubbeld. Dit was mogelijk door de reguliere zorg af te schalen.De minister van Medische Zorg en Sport vroeg aan het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) om met een opschalingsplan te komen waarbij de reguliere zorg behouden blijft. Dinsdag 30 juni heeft het LNAZ het plan van aanpak gepresenteerd. Wat betekent dit voor de ziekenhuizen in de regio Zwolle?