Inzet van zorghotels tijdens de COVID-pandemie

Afgelopen anderhalf jaar moest ROAZ-regio Zwolle, net als andere regio’s, de zorg opschalen vanwege de COVID-pandemie. Regio Noord- en Oost-Gelderland (NOG) maakte samen met de partners in de zorgketen de keuze voor de inzet van zorghotels. Margje Mahler startte begin vorig jaar als directeur Zorg en welzijn bij Zorggroep Apeldoorn en stapte in op een rijdende trein als verantwoordelijke voor één van de drie zorghotels die werden ingezet: ‘De trein reed niet alleen in volle vaart, ook moesten de rails tijdens het rijden nog worden gelegd’.

Webinar: COVID-19 op de IC

Begin dit jaar werd besloten dat de regioscholingen Intensive care (IC) tot september/oktober dit jaar worden geannuleerd, vanwege de blijvende druk op de IC’s en de naderende zomervakantie. Daarom organiseren wij speciaal voor IC-verpleegkundigen in april/mei een aantal webinars, waarbij COVID-19 op de IC centraal staat. De eerste twee onderwerpen zijn bekend!

Presentatie Opschalingsplan COVID-19

Tijdens de eerste golf van de COVID-19-pandemie is de IC-capaciteit in Nederland in korte tijd verdubbeld. Dit was mogelijk door de reguliere zorg af te schalen.De minister van Medische Zorg en Sport vroeg aan het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) om met een opschalingsplan te komen waarbij de reguliere zorg behouden blijft. Dinsdag 30 juni heeft het LNAZ het plan van aanpak gepresenteerd. Wat betekent dit voor de ziekenhuizen in de regio Zwolle?