LPZ Geboortezorg: Meer inzicht door realtime capaciteitsdashboard

Ook de geboortezorg staat voor uitdagingen; door een hoge werkdruk en nijpende capaciteitsproblematiek gaat het niet goed met de continuïteit van zorg voor zwangere vrouwen. Daarom is er binnen Netwerk Acute Zorg regio Zwolle (NAZrZ) een permanente focusgroep Verloskunde. Verloskundige Myrna Knol en gynaecoloog-perinatoloog Bas Nij Bijvank zijn voorzitters van de focusgroep. Myrna vertelt over…