Simulatiemodel voor inzicht in capaciteit acute verloskunde

Acute verloskunde is één van de opgaven uit het ROAZ-plan voor de ROAZ-regio Zwolle. Reden hiervoor is dat de acute verloskunde in deze regio onder druk staat. Onder andere door het groeiend tekort aan personeel (vergrijzing, ontoereikende instroom van personeel en stijgende zorgvraag) en mede daardoor het verminderde zorgaanbod, is een tekort in zorgcapaciteit te…

Zorgverzekeraars beëindigen overeenkomst met huisartsenketen Co-Med

Zorgverzekeraars CZ, VGZ, Menzis en Zilveren Kruis hebben (25-06-2024) de overeenkomst met huisartsenketen Co-Med beëindigd. Ze trokken de conclusie dat Co-Med de continuïteit van goede zorg niet kan garanderen. Daarom bieden ze een alternatieve oplossing voor patiënten die ingeschreven staan bij een huisartsenpraktijk van Co-Med (waaronder de Bolle Bieste in Zwolle).  Tijdelijke oplossing Vanaf 10-07-2024…

Werkgroep opgave 1 ROAZ-plan gestart

Vorige week is de werkgroep gestart met de voorbereidingen voor de implementatie van afspraak 1a, 1b en 1c. Deze afspraken vallen onder opgave 1* uit het ROAZ-plan voor de ROAZ-regio Zwolle: Boeien, binden en behouden van personeel. Roelf Lindeboom, opgavecoördinator: ‘Je merkt dat dit thema leeft en urgentie gevoeld wordt. De werkgroepleden (vertegenwoordigers van HR-afdelingen…

Campagne huisartsenspoedpost

‘Kan mijn klacht wachten tot de huisarts open is?’ Dat is de centrale boodschap van de publiekscampagne die de huisartsenspoedposten en branchevereniging InEen deze zomer voeren. De social media berichten, die onderdeel zijn van de campagne, verwijzen naar de campagnesite huisartsenspoedposten.nl. Op deze site lezen bezoekers waar de huisartsenspoedpost voor is en hoe deze werkt.…

Snelle toets Zorgcoördinatie ingediend bij zorgverzekeraars

Eén van de afspraken uit het Integraal Zorgakkoord is dat betrokkenen in de (acute) zorgketen samen plannen maken voor zorgtransformaties. Hiervoor stelt het ministerie van VWS 2,8 miljard euro aan transformatiemiddelen beschikbaar. Om in aanmerking te komen voor deze middelen, moet er een transformatieplan worden opgesteld voor een impactvolle transformatie. Dit bestaat uit verschillende fases.…

Met Spoed Beschikbaar gaat door

In de acute zorgketen zijn in korte tijd vaak meerdere zorgverleners betrokken bij (voor hen veelal onbekende) patiënten, die steeds vaker complexe zorgvragen hebben. Het uitwisselen van gegevens van en over deze patiënten kan van levensbelang zijn in acute situaties. Echter worden deze gegevens nog niet altijd (digitaal) met elkaar uitgewisseld. Om ervoor te zorgen…

Realtime inzicht in beschikbare capaciteit NICU

Sinds 18 maart kunnen ziekenhuizen gebruik maken van het NICU dashboard in het Landelijk Platform Zorgcoördinatie (LPZ) om inzage te krijgen in de beschikbare neonatale intensive care (NICU-)capaciteit in Nederland. Het dashboard vervangt de website Babyzoektbed. Heleen Wolfs, opgavecoördinator Acute verloskunde bij het netwerkbureau: ‘Door het dashboard is de beschikbare NICU capaciteit realtime inzichtelijk en…