LPZ Geboortezorg: Meer inzicht door realtime capaciteitsdashboard

Ook de geboortezorg staat voor uitdagingen; door een hoge werkdruk en nijpende capaciteitsproblematiek gaat het niet goed met de continuïteit van zorg voor zwangere vrouwen. Daarom is er binnen Netwerk Acute Zorg regio Zwolle (NAZrZ) een permanente focusgroep Verloskunde. Verloskundige Myrna Knol en gynaecoloog-perinatoloog Bas Nij Bijvank zijn voorzitters van de focusgroep. Myrna vertelt over…

Leidraad wijziging aanbod acute zorg

Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) publiceerde begin dit jaar de nieuwe versie van de ‘Leidraad wijziging aanbod acute zorg‘. De leidraad beschrijft de te ondernemen taken en acties voor individuele zorgaanbieders en het ROAZ, wanneer een zorgaanbieder het voornemen heeft tot een wijziging in het aanbod van acute zorg. Om inzichtelijk te krijgen in…

Training informatiecoördinatoren: snel delen en continu een actueel beeld

Tijdens een incident heeft elke zorgverlener een stukje van de puzzel, maar er is ook behoefte aan totaaloverzicht. Op dat moment komen de informatiecoördinatoren (ICO’s) van de zorginstellingen en het hoofd informatie van de GHOR (HIN-GZ) in actie. Onlangs zijn er weer nieuwe ICO’s getraind. Ze zijn werkzaam bij verschillende ziekenhuizen, GGD’en, ambulancediensten en huisartsenorganisaties…

Strategisch ROAZ COVID-19: hoe nu verder?

Bij het uitbreken van de coronacrisis werd de bestuurlijke crisisorganisatie van het ROAZ (strategisch ROAZ COVID-19) ingericht om de effecten van de crisis snel en effectief te kunnen bestrijden. Deze structuur was tijdelijk en niet geschikt om reguliere onderwerpen te bespreken Met het oog op veranderende wet- en regelgeving, uitbreiding van het aantal deelnemers en…

Traumaregistratie 2021 in beeld

Het registreren van trauma biedt inzicht in de kenmerken van patiënten en hun letsels, de weg die patiënten afleggen in de keten en de uitkomst van zorg. Ieder jaar wordt landelijk een overzicht uitgegeven met de belangrijkste resultaten van de landelijke traumaregistratie. Daarnaast voorziet Netwerk Acute Zorg regio Zwolle (NAZrZ) de aangesloten 5 ziekenhuizen van…

Herhaalprik beschermt bij opleving van COVID-19

Het hoogtepunt van de coronacrisis lijkt achter ons te liggen en daar heeft vaccineren een belangrijke bijdrage aan geleverd. Toch houdt het kabinet rekening met een mogelijk nieuwe golf in het najaar. Nederland wil vaccineren met vernieuwde mRNA vaccins van BioNTech/Pfizer en Moderna. Deze bieden naar verwachting bescherming tegen meer varianten dan de vaccins die…